MRI från 2018-04-28 & 2020-02-07

Nedan MRI 2018-04-28är lösenordskyddad och endast läkare engagerade i mitt case har tillgång till nedan!

Hej
Hoppas ok lägga denna info här lösenordskyddat? Har inga hemligheter och kan ej lägga in scannad bild på 1177 som ni vet!

Först skannade utlåtande = se länken nedan
MRI 2020-02-07 jämförs med MRI 2018-04-28

Sedan: några snabba BvS kommentarer 2020-02-14 (ökade symptom hindrar mer än 10 minuters arbete)

  1. OBS MRI 2020-02-07 jämförs med MR hjärna 18-05-03
  2. Vad betyder oförändrad hemosiderinrest centralt i pons = https://mesh.kib.ki.se/term/D006486/hemosiderosis ?
  3. Mina kommentarer:
    1. Ovan ej oväntat och talar för grund hypotesen*, vilket motiverar mer ingående utredning av bl.a. Cochlea och närliggande möjligen samverkande funktioner (se nedan). Har flera olika beteendeobservationer som tyder på dysfunktion i vänster öra men också ansiktet och där faktiskt inte heller Hydrops kan uteslutas utan mer ingående utredning än vad som skedde på ÖNH i Lund.
    2. Vänster sinus maxillaris observationen var intressant av flera skäl, varav ett var att jag hade komplex långvarig sinuit i tonåren. Dels så är ett av svårhanterliga klusterljuden som liknande vad jag minns det i tonårens sinuit och dels kunde jag inte ligga raklång utan ökade symptom – samma som nu. Samt att det är på vänster sida där även foraminala stenoserna cervikalt (huvudtrauma orsakat) finns men också i närheten av Basaliom typ 3 som nu anses ”avklarad”. Avser inte här det dramatiska som diskuteras i länken https://www.vardfokus.se/tidningen/2000/nr-1-2000-1/patientens-hjarnstamsskada-tolkades-som-sinuit/

https://en.wikipedia.org/wiki/Maxillary_nerve

Önskar second opinion av tolkningen generellt. Är det möjligt?
Och speciellt noga granskning av
(a) vänster sinus maxillaris, Cochlea, väga in möjlig skleroserande Basaliom och  konstaterade cervikala foraminala stenoser utifrån en inflammationssammanflätad (haft systemisk inflammationsbenägenhet sista 20 åren) påverkan av retikulära formationen men också
(b) om degenerering i locus Coeurleus kan skönjas, något som argumenteras för vid även andra oklara komplexa dysfunktionsmönster …

En tanke som ofta återkommer i samband med ovan är mikrocirkulation påverkas av inflammatoriska processer och omvänt i (kanske) nestade loopar inom och mellan system.

* Dysfunktion i Cochlea (och omgivande system/funktioner, se ovan) signalerar (i termer av orienterings respons stimuli) till Retikulära Aktiverings Systemet (RAS)/Locus Coeruleus (där igen tolkning men väl) och Arousal genereras (som normalt funktionellt habituerar när väl tolkning ”faran över” på högre nivå gjort, men som nu inte kan ske genom konstant signalerande) = ständigt larm!

Symptomen kvarstår alltså och jag jobbar optimalt med att påverka med psykofysiologiska verktyg men också med läkemedel hyperarousals sannolika konstanta aktivering av larmen (där minst 3 distinkt urskiljbara kluster kan urskiljas (var av kanske ett skulle kunna relateras till bihålesvulnad?)

Hoppas få hjälp med framför allt mer ingående utredning av vad jag skriver under ”a” ovan ev. också själva bihålesvullnaden ”i sig” vis behov!

BvS 2020-02-14