Kliniska anteckningar 2021

(lätt att glömma bort, men många diagnosnamn grundas på ingen eller bristfällig kunskap angående symptomens dysfunktionsorsaker, t.ex. Meniere’s sjukdom (numera = endolymfatiska hydrops)  eller ”kristallsjuka” (Benign Paroxysmal Positional Vertigo, BPPV) som numera delas in i primär och sekundär (där tinnitus besvär ingår) och möjliga 17 olika dysfunktioner diskuteras https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0300060519892370)

Symptom uppdatering

2021-06-07 Nygammal diagnos hypotes (se nedan) ingen extern nämnt

2021-06-06 Tyvärr ökade svåra (sista veckorna) symptom; (a) permanent sprängande ljudvärk i huvudet mycket svårt att hantera, (b) tillfälliga högfrekventa skärande ”ljudknivar” (ökad yrsel vid detta symptom) och (c) ryggvärk lumbalt som är de svåraste symptomen. Samtidigt som allmäntillståndet påverkas och energin (orken) är mycket låg.
Speciellt svårt nattetid då symptomen ökar under själva sömnen – även dagtid som jag inte längre hanterar någorlunda hyfsat som tidigare. Nedan små positiva effekter förekommer ej sista veckorna. Ingen diagnos hypotes trots besök i Lund, Uppsala och Hudiksvall – sannolikt ej identifierad liten ej luftförande (med hypoxi) hålighet (initierad av huvudtrauma) spränger och påverkas även av lufttryckändringar.
Under natten sker nu vanligen 1-3 kraftigt symptom ökningar (”anfall”) som utvecklas under 1-2 timmars sömn från svåra till mycket svåra symptom (ovan). Kan även relatera till positionsändringar som påverkar X, Y .. men också överreaktion i sympatiska systemen när de återaktiveras efter REM-sömn eller hypoxia ökning (se ovan = ytterst komplext https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6542468/) som ökar tryck i hålighet. Ökad yrsel ingår varierande hela tiden i ovan.

Exempel natt 29-30/5-21: Uppvakningar 
22.00 (5 min) – 00.10 (40) – 2.40 (10) – 3.20 (5) – halvsitt sover till 6.15. Sista veckorna svårare symptom* på nätterna på 1,5 år. Sover ok timmar men sömnkvaliteten varierar från hyfsad till ej utvilad.

* Ökning av (de permanenta) huvudsprängningarna (2 punkter i nacken = se nedan) vid varje uppvak oavsett sovposition (numera) samt (sedan flera åt) tillfälligt ”tyst migrän synstörningar” (ögonläkares kommentarer eftersom mina ögon är mycket bra för min ålder) som numera blivit mindre tysta men mild (!) smärta samtidigt! Dessutom, sista 4-5 åren; en tillfällig ”blixt” genom huvudet ungefär 1-4 ggr i månaden.

Observationer

1. Verkar som Turtle Strategy (nedan) något litet tillfälligt lindrar ökade sprängningar vid uppvakning på natten. Detta tillsammans med en ”näsmussle-version” av Valsalva verkar ”öppna upp” för andningsbeteendet.

2. Verkar också som slem ”förs” (dysfunktionellt!) från nacken till näsan (Osteomeatala komplexet?) vid lugna huvudrullningar vid Turtle Strategin.

3. Uppvak ljud+smärta i två punkter (se bild nedan) som är samma som när jag använder näs sköljning Yoga metoden (kommunicerande kärl – http://carism.se/notes/observation-huge-pain-in-my-neck-while-using-neti-but-not-an-other-aproach/) = tyder på att det finns en ”felaktig väg” (läckage, spricka efter huvudtrauma?) mellan näsgångar och punkterna i nacken. Dock, vid sköljtest i dag så fungerar yoga nässköljning .. testar vidare.

2021-06-07 2021-06-07 Nygammal diagnos hypotes (se nedan) ingen extern nämnt
Ny ide från min fru som jag känt till men inte prioriterat (ingen extern nämnt detta) som kan relatera till symptom 2 = icke permanenta ”hög-frekventa ljudknivar” som kan relaterar till huvudtrauma – https://www.yrsel.com/ywp/skallskador-ger-yrsel/)
Yrsel har varit ett problem hela tiden, men om kristall dysfunktion är delproblem så är symptomen atypiska (vilket förekommer)
–> Tinnitus and Benign paroxysmal positional vertigo
BPPV är ett resultat av att små kristaller i innerörat är på fel plats. Kristallerna gör dig känslig för gravitationen och hjälper dig att hålla balansen. Normalt håller ett geléliknande membran i örat kristallerna där de hör hem https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-q-and-a-bppv-dizziness-caused-by-inner-ear-crystals/#:~:text=BPPV%20is%20a%20result%20of,the%20crystals%20where%20they%20belong.

Benign Paroxysmal Positional Vertigo

6 Poorly Understood Conditions That Lead to Hearing Loss and Balance Problems


Hur relaterar tinnitus till BPPV (Benign paroxysmal positional vertigo)? Perifer tinnitus korrelerar med den anatomiska regionen i örat påverkas, och när det gäller BPPV är det innerörat. Även om det inte är särskilt vanligt, vissa typer av tinnitus hos patienter som påverkas av … BPPV kan försvinna med ” canalith repositioning procedure” https://www.physiofitnc.com/is-bppv-related-to-tinnitus/
-> Även sekundär BPPV (kristall dysfunktion i inner örat) diskuteras. Sammanlagt 17 olika dysfunktionella orsaker listas i https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0300060519892370

Samt dessutom inte att glömma; Förutom BPPV diskuteras nedan ”Ménières sjukdom är ett innerörat problem som leder till svindel, progressiv hörselnedsättning, ringande i öronen och en känsla av fullhet eller tryck i örat. Orsaken till Ménières sjukdom är inte helt känd men det kan vara en kombination av flera faktorer, inklusive dålig vätskedränering i innerörat, ovanligt immunsvar, virusinfektion, genetisk predisposition och huvudskada https://www.genevahearing.com/hearing-loss-articles/6-poorly-understood-conditions-that-lead-to-hearing-loss-and-balance-problems/

 

Bild på punkterna (se ovan)
OBS om bilden inte syns så klicka på bildmarkeringen

Below from Example of integrating Eastern and Western practice | Cultural Medicine
The Integrated Turtle Strategy

(OBS Turtle version jag använder för att integrera är inte den enda utan en av de Turtle versioner som utvecklats inom Österländsk Medicin)

”Sköldpaddan sträcker hela ryggraden, ger energi åt nacken, stärker axelmusklerna och tar bort trötthet, stelhet och ömhet från nacke och axlar. Dessutom stimuleras sköldkörteln och bisköldkörteln och stärks, förbättrar kroppens ämnesomsättning. Om man utför sköldpaddan dagligen kommer man att ….. fungera bra, speciellt funktionellt ens inre energisystem” (Det kompletta systemet för självläkning: inre övningar, av Stephen T Chang, 1985), s. 114-115 ) (med avseende på beskrivningar som gjordes för hundratals eller tusentals år sedan behöver vi inte ta detta bokstavligt nuförtiden (utifrån dagens kunskap /tänkande) utan mer som metaforer (Limbisk spatial kommunikation)
Till ovanstående lägger jag till (a) en hypnos beteendestrategi, (b) pressande läppar (evolutionära skäl) vid inandning och (c) långsam lugn rullande huvudrullningar/rörelse vid utandning. Ibland lägger jag till (d) inre bilder (t.ex. ser mitt beteende inifrån eller ..) och (e) verbaliseringar som ”aktiv” (in-) och ”avslappning” (utandning)” för att (Limbiskt) betinga beteenden till både spatiala och verbala uttryck.
Gradvis kan även nya innovativa tilläggsidéer dyka upp, som jag dokumenterar och sedan separat testar innan (kanske) jag inkludera genom att lägga till eller ersätta något i den aktuella integrerade versionen jag använder. Obs inga snabba ändringar … Att använda ovan kliniska tillämpningar kräver att de är ett väl samarbete tillsammans med användaren, som gör det möjligt för dem att skräddarsy prototypen …
Dessutom kan ovanstående process strategi vara psykofysiologisk dokumenterad med hjälp av vårt cStress-labb (se cStress mätsystem | Stressmedicin OBS Svensk text). Mätningarna validerar processen med dynamiska data från bl.a. autonoma nervsystemet och en del av cellmetabolismbeteenden, något som är avgörande i de flesta hälsorelaterade processer. Vi kan också se de aktuella effekterna i ljuset av träning över tid. Verkligen öka vetenskaplig underlag samt att data motiverar användare vanligen mycket, med tanke på att data ”speglar” resultatet från vad patienter har lärt sig – data kan visa vägen (se nedan)!

MEN jag måste erkänna att ovanstående kan vara för mycket för en del! MEN, som jag ser det, givet väl hanterat det är perfekt i kliniskt sammanhang, t.ex. i vår ”grupputbildningsmiljö handledd praktik” där var och en skräddarsyr sin modell, ett mycket effektivt sätt att arbeta. Fördelen med en komplex strategi är att man med tiden bara behöver några av av delstrategierna för att ”få” helheten. Hur kommer det sig? Genom limbisk operant betingning.