Personliga anteckningar

Nedan är personliga anteckningar som läses på egen risk! Med det avser jag att inte ta efter något jag själv gör utan att ha gedigen kunskap och dess individuella praktiska tillämpning på ”fötterna”

Nytt läge i analys/diagnos/åtgärder april 2021

Uppdateringar 2021-04-09

  • För mig mycket viktig sammanfattande undersökning/analys  – av, för mig, ny primärvårdsläkare – som NU förhoppningsvis BANAR VÄG för specialists diagnos och åtgärdsinsatser – avser näsdysfunktioner och hur de påverkar svår sprängande huvud (tinnitus) syndrom. Möjligt skäl är spontanläkning som gått fel (efter omfattande Basaliom Glass typ 3 operation) där dräneringssystem störts och felfungerar (ostiomeatala komplexet – conchae hypertrofi med bullae … jag kanske efter 1,5 år kan få en början till diagnosarbete i Hudiksvall 28/4 – ingen hjälp från Lund och Uppsala (haft remiss till båda) – finns bra internationella dysfunktionsbeskrivningar från näsdysfunktion.
  • För mig viktig sammanfattande undersökning/analys/åtgärder som NU förhoppningsvis kan påverka allt tydligare spinal dysfunktions inverkan också på f.f.a. huvudsprängningarna – avser cervikal instabilitet (se http://carism.se/projekt-carism/a-multidisciplinary-overview-of-the-tinnitus-syndrome-fields/overview-of-some-of-the-tinnitus-syndrome-approaches/

Symptomen i 1,5 år (a) permanent sprängande ljudsmärta i huvudet som kan öka till ytterst svår att leva med i anfall som varar i timmer till dygn och (b) ej permanenta men frekventa högfrekventa zigzak-snabb oscillation  ”ljudknivar” som delvis påverkas av lufttryck-fuktighets förändringar.

Nedan om näsdysfunktion och cervikal instabilitet som ”i sig” dysfunktioner och som två avgörande källor till min svåra tinnitus kluster syndrom (jäsande/sprängande – permanenta i två (svårt-mycket svårt) lägen och (ej ständigt permanent) knivskärande högfrekventa symptom

1/ Kort om näsan och svår tinnitus: ”DRÄNERING AV BAKSNUVA* FÅR JAG GÖRA SJÄLV på natten varje 1-3** timme, vare sig jag orkar eller ej” är en formulering som beskriver symptomökningen och dess problem som började för c: 3 månader sedan

Troligen var näsdysfunktionen ”tyst” i början (1,3 år), när jag antog det utifrån internationell vanlig klinisk uppfattning så började jag ett egenvårdsaktiveringsprogram på ”eget bevåg”

2/ Kort om cervikal instabilitet och svår tinnitus – vanlig internationell uppfattning som jag har med sedan tidigt 2020: https://carism.se/projekt-carism/a-multidisciplinary-overview-of-the-tinnitus-syndrome-fields/overview-of-some-of-the-tinnitus-syndrome-approaches/ men först NU ingående excellent Osteopat undersökning/analys/åtgärder som stämmer med komplexa symptomen

T.ex. när jag ligger raklång så känns jag ändå ”sne” – liksom mina nyckelben (möts vid halsen?) är ”sneda”

I 30 år har jag ej hunnit läsa mer om Osteopati – intresserad pga av mina ryggproblem sedan barnsben och nu äntligen har jag träffat och påbörjat klinisk tillämpning!
Exempel på länkar: https://osteo.ge/en/causes-of-tinnitus-osteopathy-as-a-method-of-treatment/ & https://pereaclinic.com/treating-tinnitus-osteopathy/

3/ Ev. kan också direkt/indirekt ”1+2 synergi” föreligga? Något att jobba med ..

* https://www.netdoktorpro.se/oron-nasa-hals/medicinska-oversikter/oli-ovre-luftvagsinfektion/#:~:text=Besv%C3%A4ren%20%C3%A4r%20oftast%20mest%20uttalade,som%20ger%20s%C3%A5%20kallad%20baksnuva
Gravitationen/liggläge avgör om ackumulerande dränage sipprar till örontrumpeten el. luftstrupe el. ansiktssvullnader sker

** Längre = exploding head syndrom”

Viktigt, och kanske ibland avgörande, när man kämpar med mycket svårhanterliga problem att ha tillgång till mycket bra relevanta kompetenser inom hälso- och sjukvården

 

Text nedan från c februari 2021 …

Tidigare diagnoshypotes som kommer att vidareutvecklas/modifieras …
Conchae Hypertrofi (med ev. bulla & ev. nedre delen av Ostiomeatal komplexet också kan vara inblandat) som ev. beror på huvudtrauma 2018 och felaktig återväxt på näsan efter operation (Basaliom Glass typ 3, oktober 2017) vars slem sipprar in och skapar dysfunktionell örontrumpet som delvis orsakar mkt svår Tinnitus Syndrom, speciellt när jag sover rakligger, sittsover jag så sipprar det ner i luftstrupen och jag hostar automatiskt förebyggande. Ligger jag på mage så bliv ansiktet svullet.

På panoramaröntgen ses svullnader i näsan, trol. Conchae hypertrofi/bulla. Kanske kan ses på tidigare CT-ansikte? Mycket komplex process men bra referenser visar hur de påverkar örontrumpeten och vidare till mellanörat (som inte synbarligen är påverkad) och innerörat.  Försöker nu verifiera hypotesen (man vad kan det vara annars?), trodde jag kunde egenvårda helt men behöver åtgärdshjälp

OBS Samvariationen mellan mitt svåra Tinnitus Kluster Syndrom och förändringar i näsmusslornas dysfunktionella beteende (tydliga symtom här också!) är mycket tydliga på natten. Se ovan om gravitationens inverkan!

”You may notice some pain or discomfort around your sinuses when the middle turbinates get filled with an air pocket” – https://www.healthline.com/health/concha-bullosa

“A deviated nasal septum is one of the most common causes of chronicnasal obstruction” http://www.beverlyhillssinus.com/nasal-and-sinus-disorders/

OBS om bild inte syn nedan klicka i rutan

http://fonderingar.blogspot.com/2019/09/
”En person med täppt näsa men med i övrig frisk slemhinna uppsöker sjukvården, som inte ser koppling mellan systemisk inflammation och hypertrofa näsmusslor utan föreslår operation av septum och näsmusslor där stor mängd vävnad skärs bort. Resultatet blir att näsan inte kan hålla sig fuktig varvid slemhinnan börjar torka ut. Eftersom patienten startat med en fullt frisk slemhinna kommer uttorkningen dock kunna pågå under en tid innan den eskalerar genom adaptiv cellförändring och celldöd. Det är således först efter år av torrhet som slemhinnan träder in i en allt snabbare degenerativ fas där den negativ cirkel roterar allt snabbare år för år. För varje gång slemhinnan torkar ut ordentligt förstörs därför ytterligare några av de kvarvarande slemproducerande cellerna varvid förmågan att hålla slemhinnan fuktig skadas allt mer. Tillslut har det gått så långt att ett degenerativt tillstånd kan uppmätas så som Secondary rhinitis atrophicans”

“General sensory innervation to the septum and lateral walls is delivered by the nasopalatine nerve (branch of maxillary nerve) and the nasociliary nerve (branch of the ophthalmic nerve)…
“General sensory innervation to the septum and lateral walls is delivered by the nasopalatine nerve (branch of maxillary nerve) and the nasociliary nerve (branch of the ophthalmic nerve) … Openings on the lateral wall of the nasal cavity

OBS om bild inte syn nedan klicka i rutan

 

 

 

 

https://teachmeanatomy.info/head/organs/the-nose/nasal-cavity/#:~:text=General%20sensory%20innervation%20to%20the,supplied%20by%20the%20trigeminal%20nerve.

OBS om bild inte syn nedan klicka i rutanhttps://teachmeanatomy.info/head/organs/the-nose/nasal-cavity/#:~:text=General%20sensory%20innervation%20to%20the,supplied%20by%20the%20trigeminal%20nerve.

Ostiomeatal complexet nedan

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nasal_cavity#/media/File:CT_of_the_ostiomeatal_complex,_coronal_plane,_with_annotations.png

Anteckningar
2021-03-15
Mkt svår natt som jag hanterar överraskande bra. Märkligt, men följande tyngdlagen så trögflyter slem (eller vad det är) på natten, sover jag raklång = påverkas örontrumpeten (märks på ljudnivåer), halvsittande/sittande = hostar och mageliggande = ansiktet blir svullet. Detta har långsamt ökat! När jag Yoga nässköljer så är det stor skillnad mellan höger och v. näsborre, kraftiga reaktioner i v., värk i v.nacke ungefär på örontrumpet nivå, men också i håligheter högt upp i näsan. Vid (beslutad) efterläkningen efter Basaliom  näsoperationen 2017så har uppenbarligen en halftluftförande ”ficka” uppstått men kanske också Septum har negativt påverkats. Se mer ovan

2021-03-14 – Två mycket svåra Tinnitus Kluster Syndrom nätter (lågt lu fttryck spelar in) som jag klarar av överraskande bra. Kan bero på att det känns som näsmusslohypertrofin börjar ge sig – efter kanske flera år tyst ställande till med andra problem (svår Tinnitus kluster syndrom), sedan när jag börjar förstå och hur jag skall få fart på tystnaden så börjar hypertrofin bli synlig och efter omfattande träning/intervention börjar den (kanske) nu ge vika?

2021-03-15
Symptomen, efter 1,5 år, har tyvärr ibland blivit något värre
1/ Diagnoshypotes
Conchae Hypertrofi (ev. bulla) som ev. beror på huvudtrauma 2018 och felaktig återväxt på näsan efter operation (Basaliom Glass typ 3, oktober 2017) vars slem sipprar in och skapar dysfunktionell örontrumpet som delvis orsakar mkt svår Tinnitus Syndrom, speciellt när jag sover rakligger, sittsover jag så sipprar det ner i luftstrupen och jag hostar automatiskt förebyggande. Ligger jag på mage så bliv ansiktet svullet.

Min tandläkare ser svullnader i näsan, trol. Conchae hypertrofi/bulla på deras panoramaröntgen
Mycket komplex process men bra referenser visar hur de påverkar örontrumpeten och vidare

Försöker nu verifiera hypotesen (man vad kan det vara annars?), trodde jag kunde egenvårda helt men behöver åtgärdshjälp

2/ Återupptäckte mina spinala stenoser under axel/ben gym träning (som jag gör mjukt varje dag) att jag kunde påverka litet ett av ljudklustren – sker nu vid varje träning
Antar att L4-L5 ingår i påverkan av Tinnitus som överraskande kan påverkas litet positivt
Ortoped Sturesson planerade operation försvann när Aleris lämnade Bollnäs
Han sade att L4-L5 påverkar också uppåt, förstår först nu vad han menade
Har nu hittat bra referenser som förklarar L4-L5 -> tinnitus processen

Fullt möjligt att båda hypotesorsakerna ovan orsaker mitt svåra Tinnitus Syndrom och att de har etablerats efter näsoperation och huvudttauma

Old nedan!
2020-10-27
Uppdaterad diagnoshypotes samt litet info om några av mina strategier

  1. Huvudsymptom sedan 1 år tillbaka: Ljudklustermönster LKM: Är klart bättre efter Myringotomin 14/10 v. öra (håltagning i trumhinnan …se nedan ..)  samtidigt som h. öra är nu i samma symptomläge (alltså även i ljudklustermönstret, LKM!) som tidigare v. öra, vilket talar för dysfunktionell örontrumpet som inte ventilerar mellanörat ok som i sin tur påverkar innerörat, ev. förstärker 60-åriga bullerskadan via påverkan på yttre hörselhåren
  2. Nattlig storm i ovan LKM beror huvudsakligen sannolikt på att när sympatiska system startar upp efter vila under REM-sömn, så sker det över-akiverat pga långvarigt kroniskt (stress)påslag i sympatiska system (speciellt komplex hos oss med etablerad PTSD under första levnadsåret då ”hjärnstamstress” är evolutionär ”norm”. LKM-storm åtgärdas via egen integrerad biofeedback verktygslåda.
  3. LKM uppvisar en ökad känslighet för lufttrycks- (och troligen även fuktighets)förändringar.
  4. En osäker faktor med LKM på morgonen är sinuitliknande ”sammanflätning”, jag har under flertal tillfällen haft problem med sinuit debuterande under tonåren med långvariga besvär/symtom diagnostiserade i slutet av 1950-talet. Tycker mig känna igen symptomen. Ev. kan de medverka i påverkan av sannolik örontrumpetdysfunktion.
  5. Högfrekventljudkniv, HFLK, symptomen kan e.v. vara relaterade till (inte helt) ”tyst migrän” (pga kombination med ögonstörningar som inte har med ögats hälsa att göra, enligt ögonläkare) MEN kan också vara myoclonus (Stapedius spassm)? Eller?

Märkligt men v. öra börjar på att kännas mer ”normalt” samtidigt som symptomen kvarstår i något lindrad form.

På frågan av vad i symptomen som är biologiskt och cad som är subjektivt relaterat så vet vi inte det. Samtidigt kan vi anta att spatiala/Limbiska operanta betingningar – som sker hela tiden – sannolikt hindrar att symptomens förmodade subjektiva/psykologiska del kan ta lång tid att avklinga eftersom frånvaro av normal evolutionär habilitering troligen är en komplicerande faktor som försvårar ”reconsolidationen”.

Eftersom min KASAM (Antonovsky https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4nsla_av_sammanhang) nu ser sammanhang, meningsfullt och börjar (!) bli hanterbar tack vare hypotesarbetet så känns det som jag närmar mig en tröskel som kanske inte bara hjälper mig vidare utan kan göra att jag kan hjälpa andra – se t.ex. vad jag anser behövs utvecklas!  https://carism.se/projekt-carism/urgent-needed-knowledge-and-practice-development-different-kinds-of-tinnitus/

I min biopsykosociala verktygslåda finns en hel del som också är bra för allmäntillståndet, t.ex. 1 timmes lättgym varje dag, 1 timmes långsam (med krycka, väntar på ny knäled om få månader) promenad ute, autofagi = 16-18 timmars fasta varje dag (trivs med det!), samt en del egna psykofysiologiska beteende strategier (bl.a. ny form av hypnos, skriver om dem på annat håll) samt c 8-9 timmars effektiv sömn (vana sedan många år). Har dessutom en del strategier för att påverka örontrumpeten (även det på annat håll).

Läkemedel? Fungerar ej uppenbarligen
Testat Oxascand och Mirtazapin som ej fungerar väl 0 ingen positiv skillnad men väl MIrtazafin vissa lindriga biverkningar.

Däremot GABA som balanserar exitatoriska neurotransmittorer, framför allt Glutamat (Researchers have found that GABA receptor deficiencies may aggravate tinnitus. Scans from single-photon emission computed tomography (SPECT) show decreased chemical binding and other GABA-receptor irregularities in those suffering severe tinnitus. …  https://www.mindlabpro.com/blogs/nootropics/nootropics-tinnitus).
Ser inte mig som deprimerad eller … samtidigt så kan långvariga svåra påfrestningar (som det verkligen varit!) utveckla komplex biopsykosocial stress, vilket jag jobbar med hela tiden – jag, min egen patient.

Fortsättning följer …