Hem

Välkommen till
CARISM – Center for Applied Research in Integrated Stress Medicine
FoU inom Stress- och livsstilsmedicin inklusive mätsystem och komplex-  och AI-analysutveckling

CARISM ingår i Stressmedicin gruppen

The Stress Medicine GroupFör mer info om hur gruppens aktiviteter är samordnade – se längst ner på denna sida.

Verksamheten återupptas och breddas där både IT-teknologi och livsstilsprojekt integreras. Eftersom basen utgörs av tillämpad psykofysiologi så blir projekt inom hälsoteknologi naturligt men där individens kunskap och dess personliga tillämpning utgör navet där psykofysiologisk teknologi fungerar som katalysator på flera sätt, dels genom att synliggöra inte bara livsstilsmedicinska dysfunktioner utan också kapacitettester för att se hur var och en kan påverka dem men också att biofeedback, d.v.s. ”se vad man gör och göra det man ser”.   Det betyder att individanpassad utbildning och praktik (egenvård) går hand i hand i ett alla vinner perspektiv – där samverkan med pedagogiskt utbildad hälso- och sjukvårdspersonal med humanistiska ambitioner sker vid behov.

Litet mer komplicerad beskrivning: Vårt fokus är inom biopsykosocial, livsstilsmedicinskt baserad/förankrad systemintegrerande Stressmedicin med inriktning emot både biopsykosocial stressmedicinsk utredningsmetoder och tekniker och förebyggande, hälsobefrämjande och rehabiliterande områden/… där egenaktiviteter/egenvård optimeras genom kunskapsimplementering företrädesvis interaktivt, IT baserat men vid behov också ”manuellt” som kan ske vid behov i samverkan med klinisk (biopsykosocial) stressmedicin. Låter komplicerat och är det också samtidigt som den biopsykosociala verktygslådan inklusive dess användarmanual skall vara så enkel och effektiv som möjligt. Utbildning och handledning skall erbjudas de som så önskar. Vi har under 20 år av strategiska skäl använt stressmedicin eftersom biopsykosocial medicin i stort sett varit ett okänt begrepp.

Produkt och tjänster vidareutvecklas från befintliga produkter/tjänster liksom utveckling av redan planerade nya sådana. Detta sker genom tätt samarbete mellan olika kompetenser inom; medicinsk teknik, mjuk- och hårdvara, AI, tillämpad psykofysiologi, biopsykosocial medicin, pedagogik m.m.

CARISM AB ingår i stressmedicingruppen www.stressmedicin.se (produkter och tjänster), www.stressmedcenter.com (utbildning, forskning) där alltså www.carsim.se svarar för utveckling inom olika områden

Om Stressmedicingruppens inriktningar
Stress Medicine AB fokuserar på produkter och tjänster, Svenskt Centrum for Stressmedicin på ideella aktiviteter inklusive olika former av utbildning och certifiering inom biopsykosocialt förankrad stress- och livsstilsmedicin. CARISM AB har namnändrats till MindBioFeedback Ab där CARISM nu ingår som FoU del med inriktning på utveckling av biopsykosociala system, företrädesvis mjukvaror, Integrering av Human och Artificiell intelligens och referensdatabas system  (ReLy – Reference library som är AI-baserat och en form av differential diagnostik inom området livsstilsmedicin – under utveckling) samt Institutet för Psykofysiologisk Beteendemedicin, www.ipbm.se tillsammans med Svenskt Centrum för Stressmedicin, www.stressmedcenter.com av området – en gigantisk uppgift som fodrar en omfattande utveckling av integrerad kompetens – generalistisk och special inriktad med systemintegrerande kompetens!

För mer info maila till info@stressmedicin.se

Kommentera