Chronic muscle and-or nerve damage e.g. Sternocleidomastoid & tinnitus

(Above is not really read to read  – so be carful!)

The sternocleidomastoid muscle is one of the largest and most superficial cervical muscles. The primary actions of the muscle are rotation of the head to the opposite side and flexion of the neck. The sternocleidomastoid is innervated by the accessory nerve.
https://www.eastwestphysiotherapy.com/sternocleidomastoid-and-tinnitus/#:~:text=We%20have%20seen%20multiple%20cases,well%20as%20dizziness%20or%20vertigo

Trigger pits in SCM
Trigger pits in SCM-2

From text above (first PDF)
We have seen multiple cases in our Burnaby physiotherapy clinic that an active trigger point in the sternocleidomastoid can cause pain on the side of the head just behind the ear, around the eye, forehead, and cheekbone. It can also cause pain and ringing in the ear (tinnitus), as well as dizziness or vertigo.” but there are many other nervous alternatives to 1 source like on that can create vHSS –  https://carism.se/2023-2/tmj-internal-derangements-creptius-tinnitus-pain-symptoms/tmj-ear-neuro-transmitters-tinnitus/3-hypothesis-threads-to-be-multifaceted-integrated-towards-a-probable-solution-of-complex-severe-symptoms/

Picture below
Sternocleidomastoid & tinnitus

and

Sternocleidomastoid cervical muscle labeled educational anatomical scheme. Head rotation and neck flexion medical explanation vector illustration. Human model with skeleton structure and location.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About severe tinnitus ”… Stretching, postural training and acupuncture: Stretching, posture training and auricular acupuncture also decreases significantly tinnitus up to 3 months after the treatment.  It is recommended to stretch the tense muscles of the neck and shoulders, like m. sternocleidomastoideus, m. trapezius, m. levator scapulae, m. suboccipitalis.[4] This method is based on somatosensory stimulation and it may be useful as an alternative treatment” https://www.physio-pedia.com/Tinnitus


Sternocleidomastoid Syndrome and Trigger Points

https://www.physio-pedia.com/Sternocleidomastoid_Syndrome_and_Trigger_Points

Definition of Sternocleidomastoid Syndrome
An acute or chronic condition of neck stiffness with decreased mobility (especially rotation), sometimes accompanied by neck pain or pain in body areas distant from the neck (eyes, temples, throat, ears, nose, shoulders…), nausea, tinnitus, vertigo and torticollis[1].

Clinically Relevant Anatomy
See pictures above (to the text below)

Sternocleidomastoid is the most superficial and largest muscle in the front portion of the neck. It is also known as SCM or Sternomastoid or Sterno muscle. The name has the origin of the Latin words: sternon = chest; cleido = clavicle and the Greek words: mastos = breast and eidos = shape, form.

It is built of two heads, sternal (medial) head and clavicular (lateral) head, and both of them can develop trigger points. Here are more details about the anatomy of SCM and trigger points in general.

Image: Sternocleidomastoid muscle (highlighted in green) – lateral view [2]
See above

Causes of SCM Syndrome
Poor posture (Upper Crossed Pattern), aging, pillow height, frequent sleeping on a stomach, neck trauma (whiplash), certain occupations (violinists), weightlifting, incorrect swimming styles, too abrupt performing of sit-ups, anxiety, stress and hyperventilation syndrome[3]

Symptoms
Frequent headaches, ptosis, unexplained lacrimation and eye reddening, sinusitis and sore throat, ipsilateral ear popping sounds, balance problems, postural dizziness and lowered spatial awareness.

Aging and SCM Syndrome
Physiologically, our body tries to keep the eyes and ears at the same level over the years. The head is heavy (approximately 5,5 kg) and aging lead to loss of muscle tone and strength of all muscles, including SCM which results in forward-head posture and rounded shoulders. That influence straight off postural and gait changes, decompensations, and kinetic chain pain[4].

Trigger points in SCM
Any changes in the SCM muscle can be associated with Trigger Points (TPs) which can be the cause itself or the consequence of the syndrome. If present,TPs are oftentimes found also in the upper Trapezius. If TPs are active within SCM, pain can be referred away from the SCM muscle.

 1. In the sternal head of SCM, there are usually 4 TPs which can give issues as ptosis, blurred vision, sinus headaches and referred pain pattern. The referred pain pattern is more superficial and gives a pain in occiput, throat, eye, sinus, cheek, eyebrow.
 2. In the clavicular head of SCM rest 3 TPs which can give issues with pain in forehead, ear and mastoid zone, nausea, vertigo, ataxia, dizziness. Often, there is a triad of concomitant symptoms like dizziness, frontal headache, and dysmetria (lack of coordination of movement).

Differential Diagnosis

Management / Interventions
To begin with, it’s important to find the cause of SCM Syndrome.

 • If the syndrome is caused by stress and anxiety, stress-relieving techniques can usually resolve the problem: meditation, relaxation, yoga, light bodyweight exercises, breathing techniques.
 • If the syndrome is caused by poor posture, physical therapy can help to fix and improve the posture and to give advice on daily life activities[6].
 • If the condition is serious and chronic, it requires more time and application of physiotherapy procedures. Most commonly used are:
 1. Deep stroking massage of SCM and neck
 2. Application of warm packs (if there is not presented any inflammation in the region of the neck)
 3. TPs treatment using ischemic compression technique (ICT) and pincer-grip (also, dry needling, muscle energy for SCM[7], positional release)
 4. Stretching of both heads separately after TPs treatment
 5. Strengthening of the neck (only isometric neck exercise in any neck strengthening exercises should be done)
 6. Self-massage and daily stretching.
See 2 videos at the link


Sternocleidomastoideus (SCM) är en vanlig orsak till nacksmärta eller dysfunktion i kroppens rörelsemönster.
https://kroppsdetektiverna.se/artiklar/sternocleidomastoideus-kungen-i-nacken/

Muskelgruppen är vanligtvis en sådan som missas när man undersöker för dysfunktion annanstans i kroppen. Det är sällan du som läsare märker något av musklerna förutom när någon trycker på en punkt i muskeln så att du skriker till av smärta. Sternocleidomastoideus är muskelgruppen i kroppen som är rikast på proprioceptiv förmåga. Den känner av nackens plats ”i rummet” och skapar därmed grunden för nacken och kroppens stabilitet.

Vi på Kroppdetektiverna gör en funktionell undersökning för att se om denna muskel är involverad och korrigerar de dysfunktioner som finns för att du ska bli mer funktionell i din vardag.

Sternocleidomastoideus är en del av flera muskelkedjor, bland annat Superficial Front Line, vilket påverkar muskelkedjor för kraftöverföring vid rörelse. Om du inte kan absorbera, sprida, skapa och frigöra kraft via muskelkedjorna kommer du att utveckla symtom och smärta via dysfunktioner i rörelseapparaten som kompensationer. Hjärnan och kroppen kommer alltid att ta minsta motståndets väg när du rör dig och dysfunktionella SCMs kommer att bidra till att vägen blir längre.

Varför är SCM så viktig?
Har du tänkt på att halsen och bålen har flera gemensamma funktioner?

Bålens primära uppgift är att skapa stabilitet vid rörelse. SCMs primära uppgift är att kontrollera och övervaka nackens position “i rummet” och är därmed grunden för nackens stabilitet. Muskelgruppen har en ovanligt stark proprioceptiv förmåga jämfört med andra muskler och är vital för kroppens välmående och funktion. Kan du inte kontrollera nacken kan du heller inte kontrollera bålen eller armar och ben! Att den har en stark proprioceptiv förmåga blir väldigt tydligt när man samtidigt tittar på vad en dysfunktionell SCM kan ge för symtom.

Läs mer om proprioceptionen här

Här är några av de symtom som du kan känna vid en dysfunktion i SCM:

✔️Huvudvärk
✔️Migrän
✔️Nacksmärta
✔️Öronsmärta
✔️Yrsel (tänk: ostadighetskänsla som vid finlandsfärja)
✔️Lock för öronen
✔️Nästäppa
✔️Ögonsmärta
✔️Skuldra
✔️Ryggont
✔️Höftsmärta
✔️Tinnitus
✔️Sura uppstötningar (symtom som vid reflux)
✔️Kramp (i halsen)

Whiplash och SCM
Vid WAD, whiplash associated disorder, främst vid påkörning bakifrån, är det mycket vanligt att SCM är inhiberad och dess antagonist nackrosetten är hypertonisk (uppreglerad nervsignal från hjärnan och “skyddar”). SCM blir nedreglerad genom reciprok inhibering, där SCM blir inhiberad under själva olycksögonblicket, och nackmusklerna blir uppreglerade för att kompensera. Det finns även en påverkan på sträckreceptorer i nacken. Normalt vid röntgen eller MR syns inga skador

SCM och situps/crunches
Den allra vanligaste formen att stärka magmuskeln Rectus Abdominis är genom att göra crunches där man har händerna bakom nacken och drar huvudet mot knäna. Detta är ett mycket dåligt sätt att träna magmuskeln av flera skäl, bland annat då man istället uppreglerar SCM om man inte är funktionell i Rectus Abdominis – kan rekrytera muskeln i isolerat läge. Man har i en studie (2) konstaterat att när man undviker att aktivera SCM så ökar aktiviteten i magmuskeln Rectus Abdominis. Se vår film över hur en korrekt utförd Crunch ser ut där man isolerar RA, utan att aktivera någon synergist.

Sternocleidomastoideus och Superficial Front Line
Superfical Front Line är en ytlig muskelkedja som löper längs kroppens framsida. Den första muskeln i kedjan som aktiveras vid en situps är SCM. Nacksmärta vid situps är vanligt när kedjan är dysfunktionell. Kedjan aktiveras i helhet när du gör en situps med stöd för anklarna (under soffa mm).

Ska man stretcha Sternocleidomastoideus?
En muskel har endast en funktion, och det är att dra ihop sig. En smärtsam Sternocleidomastoideus drar ihop sig och blir tajt av en orsak.

Det finns flera skäl till varför man inte ska stretcha denna muskel. Den första är att du ännu inte vet varför den är tajt – är den tajt för att den hjälper en annan muskel att fungera bättre, eller skyddar den helt enkelt en annan struktur? Nervsystemet är här i kaos, och att stretcha en tajt muskel gör bara att hjärnan kommer att skicka fler signaler till muskeln och den blir ännu stelare. Den autonoma delen av hjärnan bestämmer din kropps funktioner, inte du.

Olika smärta från Sternocleidomastoideus?
I denna artikel har vi främst gått igenom SCMs funktion och olika symtom som den kan ge. Vi på Kroppsdetektiverna  kommer i nästa artikel visa hur du själv kan testa SCM.

Hur testar jag om jag själv har en dysfunktionell SCM?
Vi kommer att beskriva två sätt att självtesta SCM:

Ligg på rygg.

1) Flexa hakan mot bröstet och vrid sedan huvudet åt sidan och håll i 10 sekunder. Var noga med att inte hålla andan och slappna av armar vid din sida med handflatorna uppåt. Upprepa med den andra sidan och försök känna efter om det finns en skillnad mellan sidorna. Oftast kommer du att notera en svaghet eller små skakningar i en sida om det finns ett problem. Om du har smärta under bedömningen stoppa testet.

(2) Ligg på rygg. Den andra metoden för att själv testa för dysfunktionalitet är att lätt pressa muskeln mellan fingrarna och notera om du känner någon smärta. Är det någon skillnad? Känner du någon smärta i ansiktet eller i huvudet? Om så är fallet, kan det tyda på en triggerpunkt/”muskelknut”, vilket betyder att halsmusklerna kompenserar för att en annan struktur är inhiberad.

Om du upptäcker en skillnad så ska du INTE påbörja första bästa program som du hittar på nätet för att stärka nacke och hals. Du gör dig själv en björntjänst om du inte får halsmusklerna undersökta av en kunnig terapeut.

Kan man massera SCM?
Massage tar bort symtom, men orsaken finns fortfarande kvar. Om du testar massage utan att ändra det som du fick symtom av så kommer smärtan tillbaka från muskeln förr eller senare. Det är alltid bättre att ändra orsaken än att behandla symtomen.

Referenser:
1. Arch Phys Med Rehabil. 1996 Jul;77(7):680-7.
Neck flexor muscle strength, efficiency, and relaxation times in normal subjects and subjects with unilateral neck pain and headache.
Barton PM1, Hayes KC.

2. Effect of neck flexion restriction on sternocleidomastoid and abdominal muscle activity during curl-up exercises
Lee DK, et al. J Phys Ther Sci. 2016