2024-02-10-> Anamnes, men först …

(English text below the Swedish)

Nedan skrivet under svåra symptom + dyslexi, hoppas läsbart!

Uppdatering från ..
Men först
(2024-05-08) tillägg till nedan; utvecklat sista veckorna, men nu snabbt ökande = ALS-liknande symptom (https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/amyotrophic-lateral-sclerosis/symptoms-causes/syc-20354022), bl.a. drar och krampar i armar och ben, speciellt under korta sömnperioderna. Hoppas dock att det ”bara” är ökat läckande knä proteser och huvud trauma skadorna som får ”bieffekter”
    … 2024-04-27
 Mikro blödningen hos Pons har troligen ökat i takt med att hallucinationer har ökat markant (se referenser nedan).
Nu även visuospatiala när jag ligger rakt på rygg eller sida men inte när jag sitter. Som en extremt fartfylld film (diffusa bilder) som jag inte kan stoppa där otydliga, obskyra ”folkliga” slagsmål (kan ha att göra med ”pre-memory” utvecklingen av min PTSD under det första året i mitt liv)

Men det är också sannolikt det som skapar svåra att leva”larmklustret” (rygg/nacke/hjärnstam skruvstädsliknande smärta) från oktober 2019 efter en huvudtraumaolycka. Det finns MR 2020 & 2022 på mikroblödningar i mitten av Pons som inte tas med i beräkningen trots mitt förslag till utredning. Först nu, neurologen Lauri Soinne, Medect.se, som jag träffade nyligen, hade intressanta synpunkter på när mikroblödningar är mitt i pons! Ska nu försöka få till en utredning, men var i Sverige? Symtomen ökar nu ännu mer under korta sömnperioder varje natt.

Se även andra funktioner
Hjärnstammens bidrag till de auditiva och icke-auditiva komponenterna av tinnitus
Del 1 – Hjärnstammen som tinnitusgenerator
Del 2 – Hjärnstammen som tinnitusmodulator
Del 3 – Hjärnstammens roll vid tinnitussamsjuklighet”
https://www.ncrar.research.va.gov/Conference/Documents/PPT/Kaltenbach.pdf

från oktober 2019. Det finns MRI 2020 & 2022 på mikroblödningar i Pons som ej beaktas trots mitt förslag om utredning. Först neurolog Lauri Soinne, Medect.se som jag träffade nyligen hade synpunkter på när mikroblödningar är i mitten av pons! Skall nu försöka få utredning, men var i Sverige?

Se också
Contributions of the Brainstem to the auditory and non-auditory components of Tinnitus
Part 1- The brainstem as a tinnitus generator
Part 2-The brainstem as a tinnitus modulator
Part 3-The brainstem’s role in tinnitus comorbidities”
https://www.ncrar.research.va.gov/Conference/Documents/PPT/Kaltenbach.pdf

 

 

2024-04-19 Ny inledande översikt 4,5 år efter omöjlig svåra symptomen plötsligt startade

Men först min fleråriga frågeställning: ”Vad kan orsaka permanenta oförändrade sprängande – svåra att uthärda – symptom (”larmljud” med mindre svår smärta) i nacke/hjärnstammen som ökar t.ex. vid högt lufttryck (Barotrauma) och under de korta sömnperioder jag kan sova innan jag väcks av ökade symptom under natten – men inte minskas med egenvård eller läkemedel?”
-> Hypoxi/anaerobt relaterat för högt tryck” i för litet tillslutet hålrum med gasbildning som dock ger ”uttryck” (uppåt och nedåt vid rörelser utan minskning av symptomen?

T. ex. fortfarande så är det svår uthärdligt att vila med permanent ”larm-kluster”* (trolig c 60 dB) sedan oktober 2019 samtidigt som allmäntillståndet blir allt sämre och energi allt mindre = behov av vila. Har försökt se om psykologiskt lidande inverkar på ”larmet” (diskuterar relationer psykologiskt och fysiologisk ”samspel” på  https://www.boaim2.se/clinical-focuses/reconsolidation-of-memories-nader-et-al-inspiring-to-effective-clinical-work-with-very-complex-ptsd/), men det verkar som sprängande symptomen (där också smärta i nacken ingår) är oberoende av mitt psyko-emotionella tillstånd.

* Vanliga synpunkter från ledande klinik t.ex.; ”What causes tinnitus in one ear only? A blockage can change the pressure in your ear, causing tinnitus. Head or neck injuries. Head or neck trauma can affect the inner ear, hearing nerves or brain function linked to hearing. Such injuries usually cause tinnitus in only one ear”. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tinnitus/symptoms-causes/syc-20350156

1. Märkligt/underlag för hypotes diagnoser:

(a) Plötsligt oktober 2019 permanent sprängande symptom (först mycket starkt kluster ljud, c 60 dB vänster sida av huvud/nacke (haft hanterbar bullerskade tinnitus c 60 år) sedan efterhand utvecklas (skruvstädsliknande) värk ”inom” ljudsymptom området – men fortfarande i dag är ljuddelen svårast att leva med – ingen habituering! Ingen effektiv diagnos hypotes utom de jag jobbat fram via internationella klinikinformationer

(b) Efter hand sker en ökning av ovan enbart under korta sömnperioder under varje natt, c 1-2 timmar då jag väcks upp av ökningen. Kan ej ligga kvar på rygg/sida/mage utan genomför fristående omfattande träningsprogram c 30 minuter (van vid träning i gym sista 40 åren samt jogging sedan 1975 också avkopplande maraton). Symptomen ökar under varje kort sömnperiod.

(c) bland andra symptom; svårigheter att hålla balansen stående och gående, barotrauma även mycket känslig för förändringar, syn störningar (tyst migrän enligt ögonläkare).

 1. Händelser (+ synergier och indirekt) som kan ha relevans för ovan

(i) September 2018 Huvudtrauma olycka (handlöst huvudet (litet mer vänstra delen) före in i betongpelare (MRI visar skador C3-C7, som avsågs opereras i Uppsala men inställdes pga för komplicerat och riskfyllt och L4-L5 och S1, också operations planerat som försvann genom ombyte av ortoped). Var i Helsingfors (framgångsrik behandling av aggressiv (Gleason 9) prostatacancer, övertalade ambulanspersonal att jag klarade flyga hem, besökte akuten i Gävle (min dotter och en av hennes söner som bor där hjälpte mig dit från tåget), hänvisades där till familjeläkarjouren där få undersökningar gjordes. Inga symptom som ovan då!

(ii) ”Bortslitning” av öronvax som var ”klistrat” (inte min formulering) vid vänster öron trumhinna i samband med utprovning av hörselapparat (HA)(inte nödvändigt för mig men för omgivningen). MEN utprovningen skapade omöjligt svåra högfrekvent (där hår cellerna var buller skadade sedan 60 år) skärande ljud kluster som jag stod ut med i c 1 timme. Gjorde sedan ytterligare 2 korta tester med några månaders mellanrum eftersom jag tänkte att jag kanske var ovanligt extremt känslig … men samma symptom varje gång. De klingade dock av efter några timmar varje gång.

 1. Andra faktorer som kan ha direkt eller indirekt relevans

(i) Ej identifierad mikroorganism: 1988 c 40 C kroppstemperatur i en dryg vecka. Just hemma från 7 veckors föreläsningsserie på Universitetet i Sevilla och något exotiskt virus misstänktes

(ii) Herpes Zoster c 1989 och sedan flera svåra Zoster sine herpete varicella virus skov, senaste utbrottet (helvetets eldar) julen 2022. Troligen finns viruset i ryggskadorna – men det är inget att göra åt och ta tid till utan försöka att känna symptomen tidigt och enbart vila.

(iii) Fästingbett c 2010 och 2023 (senaste konstaterad Borrelia)

(iv) 2017 Aggressiv basalcellscancer, skleroserande, Glas typ 3 – operation näsa höger sida. Uppenbarligen ovana läkare med ny utrustning m.m. Skleroserings utveckling sannolikt ej?

(v) 2018 Prostatacancer Gleason 9. Effektiv behandling i Helsingfors. Helt återställd

(vi) Sedan c 2018 (och fortfarande) synproblem/störningar som ögonläkare anser vara ”tyst migrän”) även om hon inte använde detta (ofta internationella) begrepp. Däremot används nu även ”ögonmigrän” (som anses kunna bero på att ”elasticiteten i vissa delar av hjärnans blodkärl tillfälligt förändras” (”memira eyecenter” skrift)

(vii) Uppmätt (grovt i urin) obalans mellan (a) exitatoriska neurotransmittorer = höga värden på Noradrenalin (NE), Adrenalin och (b) låga värden på Serotonin och Glutamat samt (c) centralt inhibitoriska neurotransmittorn GABA – där ovan obalans i sig anses av en del kliniker kritiskt för svårt tinnitussyndrom. Höga/ostabila NE (ofta PTSD-relaterade) värden kan jag haft sedan först levnadsåret (Maternal Deprivation), som först sedan 1975 kom under ”fin” kontroll via jogging (motiverade av studier om relation till ett av endorfinsystemen och dess påverkan av Locus Coeruleus/NE) som anses vanligt med överaktivitet hos PTSD. GABA (se också ovan) är central neurotransmittor inhibitor.

Finns mer info (se några i under flikar här), men ovan är nog mycket nog – för underlag till diagnoshypoteser och ev. åtgärder

Nedan text innan ovan 4,5 år sammanfattning

2024-03-30 Senaste nytt först:
(a) TPJ kan hypotsnedvärderas
pga av noga undersökning + MRI.

Kvarstår
(b)
(Dock troligen nedgraderad) Barré-Lieouts syndrom, inklusive att nerverna som i sig är inflammerade; cervikala (och även eller ländrygg (huvud trauma, olycksfallsskador 2018 C3-C7, L4-L5 och S1) som dock ej verkar verifieras med termografi (se även mer text och bild på http://carism.se/2023-2/cervicocranial-syndromes-including-barre-lieou-syntrome-neck-pain-blurred-vision-nausea-vertigo-tinnitus-tmj/) och

(c) Neurolog Lauri Soinne, Medect AB, skrev till mig den 2024.03-14 (första relevanta kommentaren överhuvudtaget sedan MRI data 2018-04-26) om microblödningar i mellersta Pons: (se MR https://carism.se/2023-2/2024-02-10-anamnes/mri-pdf-oversikt-2024-03-02-neurotransmittor-provsvar/) ”Lokalisering i mitten av pons är intressant – från pons kan man få till och med hörsel hallucinationer.
”Hörselhallucinationer, eller paracusias, är sensoriska uppfattningar av hörsel i frånvaro av ett yttre stimulus. Hörselhallucinationer kan uttryckas i en uppsjö av olika ljud; Men när hallucinationerna är röster, särskiljs de som auditiva verbala hallucinationer.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557633/
Se mer ->https://carism.se/2023-2/microbleeds-in-middle-pons-ras-locus-coeruleus-arousal-no-habituation/


2024-03-19
Av mig bortglömda anteckningar (se speciellt rödmarkering, övrigt en del överlappning av nedan)
Anamnestillägg (inlagd Primärvårdsläkare Birgit Kühn, 210420) Prostata carcinom, spinal stenos hals- och ländrygg, exostoser i hörselgången, gastroesofagual reflux, kronisk huvudvärk (egentligen ”alarm” huvudsakligen), polyartros, kronisk tinnitus, Trombyl (ej behandling) på grund av slumpmässigt upptäckt väggstående trombosering aorta. Borreliainfektion 2023


2024-02-25
Mina svåra (att leva med) sprängande permanent, sedan oktober 2019, (60 dB?) ljud-kluster och ”skruvstäds-liknande nacksmärta symptom kan sammanfattas i
Två kliniska multidisciplinära (?) utmaningar:
1. Vad klarar av att permanent generera permanent sprängande mycket svårt kluster symptom sedan oktober 2019. Sprängande sannolikt från huvud trauma skada i (litet) hålrums liknande, hypoxi, gasbildningar (med tydliga ”ut-reaktioner” vid rörelser), tryck förändringar som inte får plats utan spränger .. permanent? OBS permanenta svåra symptom UTAN några negativa förändringar i Autonoma Nervsystemets uppmätt i psykofysiologiska i labbet – 35 års erfarenhet med t.ex. mycket svåra PTSD-patienter – alltså inga fluktuationer eller habituering  sedan oktober 2019! Talar för neurotransmittorer och RAS är låst/skadad funktionellt??? Degenerering från huvud trauma skadeolyckan (se nedan)?

2. Vad sker under varje kort sömnperiod, då sprängningarna ökar oavsett om jag sover dag eller natt tid, där för varje ökad sprängande uppvakning följd av egenvård där jag försöka lindra tillbaka till prestimuli nivå  =”1″ ovan (känns som att försöka öppna upp dränerings blockeringar i övre luftvägarna)? Alltid vid sömn! Och/eller se nedan om efter-REM sömn?

Inga läkemedel utom tillfälliga perioder (a) med korta perioder med låg-dos Diacepam eftersom min GABA, central inhibitoriska neurotransmittor, är låg, speciellt i förhållandet till höga nivåer av neurotransmittorer (t.e. NE) och E och (b) 2 testperioden med Etoricoxib Teva 60 mg utan någon avsedd effekt

”Under flick” 1. till höger -> För MRI sammanställning 2018-2024 se (klicka rätt)
https://carism.se/2023-2/2024-02-10-anamnes/mri-pdf-oversikt-2024-03-02/
OBS tryck på de 2 rutorna så kommer bilder
Ovan länk är relevanta MRI sedan 2018 till 2024-01-21. Finns en del DT på ÖNH-delar också

”Under flick” 2. till höger -> Kanske …  
(OBS lösenord ”BergBo” är fortlöpande anteckningar av min hälsoutveckling

Kanske …


Delar av min historia kommer längre ner
först det kanske viktigaste sammanfattat (eftersom nedan är ganska mycket text)

(a) Resonerande sammanfattande hypotes-diagnos-material:

 • Huvudorsak huvud trauma olyckas skador där en del (?) är identifierade med MRI (C3-C7, L4-L5 och S1), men sprickbildning och/eller dysfunktionell ”hålighets” förändring enligt nedan kan misstänkas
 • Symptomen är permanent sprängande (sedan oktober 2019) som under korta sömnperioder (!) ökar som väcker mig efter c 1-1,5 timmar följd av egenvårdsprogram möjliggörande att uppnå svårighetsgrad (permanenta) innan insomnandet. Sover dock märkligt nog ganska bra dessa korta tider i allmänhet (hypnosarbete med svåra patienter hjälper troligen)
 • Sprängandet sannolikt relaterar till hypoxi, ökad tryck i ej ökat utrymme, barotrauma påverkan, svåra balansproblem m.m. där sannolik orsak är dräneringsproblem med ökad mucus ”stelhet” liksom i Atypisk Cystisk Fibros (ACF), men också enbart till mikrocirkulations störningar relaterat till minskad rörlighet under sömn och inflammations mucus generering förhindras. Alltså liknande orsaker som under sömn ytterligare förvärras.
 • Symptom exempel; När jag sköljer näsan enligt metoden ”kommunicerande kärl” (Yoga metod) och håller huvudet snett men ej nedåt fungerar det väl MEN om jag böjer mig framåt får jag hugg i nacken (vänster) och när jag håller för öronlocken så låter det 4 ggr så högt i vänster yttre öron kanal än i höger, vilket kan orsakas av käkledens (TMJ) övre temporala del (mm väg i väg i samma ben som mina förstorade Exostoser (var ”öronbarn”), som gör att hela trumhinnorna svårligen kan observeras (olika uppfattningar här). Här kan ett samarbete mellan TMJ och Exostoserna vara en orsak
 • En helt annan förklaring (separat eller synergi-samverkande) till ökade sprängningar vid uppvaknande efter korta sömnperioder är faktiskt kroniskt förhöjd Locus Coeruleus/NE aktiviteter (se längst ner). Under REM sömn ”vilar” Locus Coeruleus aktiviteter liksom Sympatico-adrenal-medulla (SAM) axeln. Men de kan vid återaktivering överreagera, och i detta fallet öka befintligt permanenta symptomen.

(b) innan vi går vidare med andra utredningar = att utesluta Atypisk Cystisk Fibros (Se några referenser på https://carism.se/2023-2/atypical-cystic-fibrosis-might-only-have-mild-dysfunction-in-1-organ-system-and-might-or-might-not-have-elevated-sweat-chloride-levels/ ) eller liknande (princip) eftersom

 1. CFTR genen, CF, (som dessutom finns i c 1000 mutationer) finns uppenbarligen på min mor sida, pga mycket svåra sjukdomssymptom som i hennes släkte försökts mörkas (OBS före 1950)
 2. ACF – (möjligen) i mitt fall övre luftvägar där osteomeatala komplexet och troligen redan sphenoid sinus blockeras under mina korta sömnperioder under natten där jag väcks av ökade sprängningar i näsan som  ”skruvstäds smärta som går” ner i nacken/cervikalt – genomför då lugnt direkt omfattande strategi program c 30-60 minuter varje gång och om jag sover längre t.ex. 3-4 timmar blir sprängningarna än mer outhärdliga och kan påverka stora delar av även nästa dag och vara i stort sett symptom opåverkbar och här kan ev. smärtlindring kanske t.o.m. få fatala konsekvenser om jag sover ännu längre? Har sovit 3 timmar ett par gånger men ser nu till att det inte upprepas – ACF kan utvecklas på äldre dagar av skäl som inte är kända.
  Oavsett diagnoshypotesnamn så förändras slembildningen och stelnar under sömnen till dränage blockeras och därav minskad ”plats”, hypoxi, gasbildningar (med tydliga reaktioner vid rörelser), tryck förändringar, ökning av sprängande symptom som också uttrycks av ökad gasbildning. Extremt svårt, finns ingen stans att ”ta vägen” än att gå upp och genomföra strategi programmet.
 3. Dock – sannolik huvuddiagnos är
  (a) Barre-Lieous syndrom eller liknande
     https://carism.se/2023-2/cervicocranial-syndromes-including-barre-lieou-syntrome-neck-pain-blurred-vision-nausea-vertigo-tinnitus-tmj/ och
  (b) microblödningar i mellersta Pons (se ovan ”c” och
  //carism.se/2023-2/microbleeds-in-middle-pons-ras-locus-coeruleus-arousal-no-habituation/OBS Temporomandibulära leden (TMJ) leden (i och omkring) vänster disk skada (OBS MRI 21/1-24 ej korrekt genomförd enligt https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4147437/ .men kan nu tack vare ingående tester uteslutas!

Med andra ord:
De permanenta sprängande symptomen har sannolikt utvecklats av huvud trauma olycksskador (handlöst med huvudet (litet åt vänster) före in i betongpelare där MRi konstaterat skador på C3-C7, L4-Lf och S1. Operation planerat men ändrades till ingen pga för komplext och riskfyllt. Dessa permanenta sprängande symptom (sedan oktober 2019) har jag med på något sätt kunnat leva med (tack vare kanske att jag som kliniker jobbade med extremt svåra case och vet att jag inte är ensam det jag lider av och ger allt för att tillsammans med relevanta vårdresurser lösa – alltså fokuserar mer på ett kliniskt än personligt perspektiv. MEN ”ovan utmaning ”2”kommer trots allt före eftersom det är det överlevnads mässigt svåraste för mig som person!

Förövrigt så är allmäntillståndet försämrat och jag orkar ej gå mer än 5-10 meter utan kryckor vinglande hållande mig i väggar inomhus m.m. pga balans- och permanent halv- och tillfälligt helkrampproblem problem. Kan gå med 2 kryckor i planerade etapper när jag oundvikligen måste ta mig någonstans. Då endast för någon form av vård besök. Har dock just fått färdtjänst som ej får användas för sjuktransporter. ej heller riksfärdtjänst transporter t.ex. till Stockholm! Sjuktransporter fodrar avtal mellan vederbörande parter!

En del från min anamnes

 • 1988 kring 40 C kroppstemperatur i en dryg vecka. Dr Hammarström gav järnet för att diagnostisera men lyckades inte. Just hemma från 7 veckors föreläsnings serie på Universitetet i Sevilla och något exotiskt virus misstänktes
 • Herpes Zoster c 1989 och sedan flera svåra Zoster sine herpete varicella virus skov, senaste utbrottet (helvetets eldar) julen 2022. Troligen finns viruset i ryggskadorna – men det är inget att göra åt och ta tid till utan försöka att känna symptomen tidigt och enbart vila.
 • Fästingbett c 2010 och 2023 (senaste konstaterad Borrelia)
 • 2017 Aggressiv basalcellscancer, skleroserande, Glas typ 3 – operation näsa höger sida. Uppenbarligen ovana personer med ny utrustning m.m. Skleroserings utveckling sannolikt ej?
 • 2018 Prostatacancer Gleason 9. Effektiv behandling i Helsingfors. Helt återställd
 • 2018 Huvudtrauma olycksskador (handlöst med huvudet före in i betongpelare), MRI konstaterade (se också ovan)
 • Från 2018 (och fortfarande) synproblem/störningar som ögonläkare anser vara ”tyst migrän”) även om hon inte använde detta (internationella) begrepp. Däremot används nu även ”ögonmigrän” (som anses kunna bero på att ”elasticiteten i vissa delar av hjärnans blodkärl tillfälligt förändras” (”memira eyecenter” skrift) 

I princip (förutom en öl, en tandläkare och en specialist inom bettfysiologin och nu www.medect.se!) inga relevanta diagnoser eller diagnos idéer sedan ovan svåra symptom började i oktober 2019 annat än de jag letat fram via internet information från ledande kliniker, ffa i USA där jag enbart har mina kliniska utbildningar

För kännedom kanske inte relevant för aktuella dysfunktioner:
PTSD (diagnos i efterhand förstås) initierad under första levnadsåret (maternal deprivation) – senare t.ex. som värst total förlamning i kroppen (tänkandet/kognitionen helt ok – påminner i princip om vad som sett sedan oktober 2019?) när jag var c 20.årig (ändrade planer från piano och dirigerings karriär till efterhand forskarutbildning och kliniskt arbete inom psykofysiologisk beteende medicin. Bästa PTSD-egenvård fann jag via jogging initierad då beta-endorfinerna upptäcktes (1973) och dess påverkan (inhibering) på/av bl.a. Locus Coeruleus (NE), anses vanligt med överaktivitet hos PTSD. GABA (se också ovan) är central neurotransmittor inhibitor som jag sista åren mätt visade låga värden (vilket inte mätts tidigare och fortfarande inte inom ”normal” vården), vilket förklarar en del av nedan komplexa problem eftersom förhöjd NE anses (ref in här) påverka direkt och indirekt de flesta former av dysfunktioner. Även Glutamat (precuset för GABA) och serotonin nivåer är låga men mitt dopamin normalt

ENGLISH

2024-02-10-> Medical history, but first …
Below written under severe symptoms + dyslexia, hope readable!

2024-04-19 New initial overview 4.5 years after impossibly severe symptoms suddenly started

But first, my perennial question: ”What can cause permanent unchanged bursting – difficult to endure – symptoms (”alarm sounds” with less severe pain) in the neck/brain stem that increase e.g. at high air pressure (Barotrauma) and during the short periods of sleep I can sleep before I am woken up by increased symptoms during the night – but not be reduced with self-care or medication?”
-> Hypoxia/anaerobic related to high pressure” in too small a closed cavity with flatulence which nevertheless gives ”expression” (up and down during movements without reduction of symptoms?

For example, it is still difficult to rest with a permanent ”alarm cluster”* (probable c 60 dB) since October 2019 while the general condition is getting worse and less energy = need for rest. I’ve been trying to see if psychological suffering affects the ”alarm” (discussing relationships psychologically and physiological ”interaction” on https://www.boaim2.se/clinical-focuses/reconsolidation-of-memories-nader-et-al-inspiring-to-effective-clinical-work-with-very-complex-ptsd/), but it seems that the bursting symptoms (which also include pain in the neck) are independent of my psycho-emotional state.

* Common comments from leading clinic e.g.; ”What causes tinnitus in one ear only? A blockage can change the pressure in your ear, causing tinnitus. Head or neck injuries. Head or neck trauma can affect the inner ear, hearing nerves or brain function linked to hearing. Such injuries usually cause tinnitus in only one ear”. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tinnitus/symptoms-causes/syc-20350156

1. Strange/basis for hypothesis diagnoses:

(a) Suddenly, October 2019, permanently bursting symptoms (first very loud cluster sound, c 60 dB, left side of head/neck (had manageable noise-damaged tinnitus for 60 years) then gradually develops (vice-like) pain ”within” the sound symptom area – but still today, the sound part is the hardest to live with – no habituation! No effective diagnosis hypothesis except those I have developed through international clinic information

(b) Gradually, an increase in the above occurs only during short periods of sleep during each night, about 1-2 hours when I am awakened by the increase. Can not remain on my back/side/stomach but carries out independent comprehensive training program about 30 minutes (used to training in the gym for the last 40 years and jogging since 1975 also relaxing marathon). The symptoms increase during each short period of sleep.

(c) among other symptoms; difficulty in keeping balance standing and walking, barotrauma also very sensitive to changes, visual disturbances (silent migraine according to ophthalmologists).

Events (+ synergies and indirect) that may be relevant to the above
(i) September 2018 Head trauma accident (head loss (slightly more left part) before entering concrete pillar (MRI shows injuries C3-C7, which was intended to be operated on in Uppsala but was cancelled due to too complicated and risky and L4-L5 and S1, also surgery planned which disappeared through change of orthopedic). Was in Helsinki (successful treatment of aggressive (Gleason 9) prostate cancer, persuaded the paramedics that I could fly home, visited the emergency room in Gävle (my daughter and one of her sons who lives there helped me there from the train), was referred to the family doctor on-call where few examinations were done. No symptoms as above then!

(ii) ”Tearing” of earwax that was ”glued” (not my wording) to the left ear eardrum in connection with the fitting of a hearing aid (HA) (not necessary for me but for the environment). BUT the fitting created impossibly difficult high frequency (where the hair cells were noise damaged since 60 years) cutting sound clusters that I endured for c 1 hour. Then did 2 more short tests a few months apart because I thought I might be unusually extremely sensitive… but the same symptoms every time. However, they subsided after a few hours each time.

Other factors that may be directly or indirectly relevant
(i) Unidentified micro-organism: 1988 c 40 C body temperature for just over a week. Just home from a 7 week lecture series at the University of Seville and some exotic virus was suspected

(ii) Herpes Zoster c 1989 and then several severe Zoster sine herpete varicella virus flare-ups, last outbreak (fires of hell) Christmas 2022. The virus is probably in the back injuries – but there is nothing to do about it and take time for, but try to feel the symptoms early and just rest.

(iii) Tick bites c 2010 and 2023 (last confirmed Lyme disease)

(iv) 2017 Aggressive basal cell carcinoma, sclerosing, Glass type 3 – surgery nose right side. Obviously inexperienced doctors with new equipment, etc. The development of sclerosing is unlikely to occur?

(v) 2018 Prostate Cancer Gleason 9. Effective treatment in Helsinki. Fully restored

(vi) Since c 2018 (and still) vision problems/disorders that ophthalmologists consider to be ”silent migraines”) although she did not use this (often international) term. On the other hand, ”ocular migraine” is now also used (which is considered to be due to ”the elasticity of certain parts of the brain’s blood vessels temporarily changing” (”memira eyecenter”)

(vii) Measured (coarse in urine) imbalance between (a) exitatory neurotransmitters = high values of Norepinephrine (NE), Epinephrine and (b) low values of Serotonin and Glutamate and (c) central inhibitory neurotransmitter GABA – where the above imbalance itself is considered by some clinicians to be critical for severe tinnitus syndrome. I may have had high/unstable NE (often PTSD-related) values since the first year of life (Maternal Deprivation), which only since 1975 came under ”fine” control via jogging (motivated by studies on the relationship to one of the endorphin systems and its influence on Locus Coeruleus/NE) which is considered common with overactivity in PTSD. GABA (see also above) is the central neurotransmitter inhibitor.

There is more info (see some in the sub-tabs here), but the above is probably enough – for a basis for diagnostic hypotheses and possible measures

Below text before above 4.5 years summary

2024-03-30 Latest news first:
(a) TPJ can be hypothetically skewed due to careful examination + MRI.

Remains
(b) (though probably downgraded) Barré-Lieout syndrome, including that the nerves themselves are inflamed; cervical (and also lumbar spine (head trauma, accidental injuries 2018 C3-C7, L4-L5 and S1) which do not seem to be verified by thermography (see also more text and pictures on http://carism.se/2023-2/cervicocranial-syndromes-including-barre-lieou-syntrome-neck-pain-blurred-vision-nausea-vertigo-tinnitus-tmj/) and

(c) Neurologist Lauri Soinne, Medect AB, wrote to me on 2024.03.14 (first relevant comment at all since MRI data 2018-04-26) about microhemorrhages in middle Pons: (see MR https://carism.se/2023-2/2024-02-10-anamnes/mri-pdf-oversikt-2024-03-02-neurotransmittor-provsvar/) ”Localization in the middle of the pons is interesting – from the pons you can even get auditory hallucinations.
”Auditory hallucinations, or paracusias, are sensory perceptions of hearing in the absence of an external stimulus. Auditory hallucinations can be expressed in a plethora of different sounds; But when the hallucinations are voices, they are distinguished as auditory verbal hallucinations.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557633/
See more ->https://carism.se/2023-2/microbleeds-in-middle-pons-ras-locus-coeruleus-arousal-no-habituation/

2024-03-19 Notes forgotten by me (see especially red marking, other some overlap of below)

Medical history (hospitalized Primary Care Physician Birgit Kühn, 210420) Prostate carcinoma, spinal stenosis of the cervical and lumbar spine, exostoses of the ear canal, gastroesophageal reflux, chronic headache (should be alarm mainlly ), polyarthrosis, chronic tinnitus, Trombyl (no treatment) due to randomly detected wall-standing thrombosing aorta. Lyme Disease 2023

2024-02-25 My severe (to live with) bursting permanently, since October 2019, (60 dB?) noise-clusters and ”vice-like neck pain symptoms can be summarized in

Two clinical multidisciplinary (?) challenges:
1. What manages to permanently generate permanently bursting very severe cluster symptoms since October 2019. Blasting probably from head trauma injury in (small) cavities like, hypoxia, flatulence (with clear ”out-reactions” during movements), pressure changes that do not fit but burst .. permanently? NOTE: permanent severe symptoms WITHOUT any negative changes in the Autonomic Nervous System’s measured psychophysiological in the lab – 35 years of experience with e.g. very severe PTSD patients – so no fluctuations or habituation since October 2019! Speaking for neurotransmitters and RAS is locked/damaged functionally??? Degeneration from head trauma injury accident (see below)?

2. What happens during each short sleep period, when the bursts increase regardless of whether I sleep day or night time, where for each increased bursting awakening followed by self-care where I try to relieve back to the prestimuli level=”1″ above (feels like trying to open up the drainage blockages in the upper airway)? Always asleep! And/or see below about post-REM sleep?

No drugs except occasional periods (a) of short periods of low-dose Diacepam because my GABA, central inhibitory neurotransmitter, is low, especially in relation to high levels of neurotransmitters (e.g. NE) and E and (b) 2 trial period of Etoricoxib Teva 60 mg with no intended effect

”Below subage” 1. to the right -> For MRI compilation 2018-2024 see (click right)
https://carism.se/2023-2/2024-02-10-anamnes/mri-pdf-oversikt-2024-03-02/
NOTE press on the 2 squares and pictures will appear
The above link is relevant MRI since 2018 to 2024-01-21. There are some DT on ENT parts as well

”Below subage” 2. on the right -> Maybe…
(NB password ”BergBo” is continuous notes of my health development

Parts of my story will come further down – first perhaps the most important summarized (since below is quite a lot of text)

(a) Reasoning Summary Hypothesis-Diagnosis-Material:

Main cause of head trauma accident injuries where some (?) are identified by MRI (C3-C7, L4-L5 and S1), but cracking and/or dysfunctional ”cavity” change as shown below can be suspected

The symptoms are permanently exploding (since October 2019) that during short periods of sleep (!) increase which wakes me up after about 1-1.5 hours followed by self-care programs enabling me to achieve severity (permanent) before falling asleep. However, strangely enough I sleep quite well these short times in general (hypnosis work with difficult patients probably helps)

The rupture is probably related to hypoxia, increased pressure in unincreased space, barotrauma effects, severe balance problems, etc. where the probable cause is drainage problems with increased mucus ”stiffness” as in Atypical Cystic Fibrosis (ACF), but also only to microcirculatory disturbances related to reduced mobility during sleep and inflammation mucus generation is prevented. Thus, similar causes that during sleep are further exacerbated.

Symptoms include; When I rinse my nose according to the method ”communicating vessels” (Yoga method) and keep my head at an angle but not downwards, it works well BUT if I bend forward, I get stabs in the neck (left) and when I hold the earlids, it sounds 4 times as loud in the left outer ear canal than in the right, which can be caused by the upper temporal part of the temporomandibular joint (TMJ) (mm path in the same leg as my enlarged Exostoses (were ”ear babies”), which makes it difficult to observe the entire eardrum (different opinions here). Here, a collaboration between TMJ and the Exostoses may be one reason

A completely different explanation (separate or synergy-synergic) for increased bursts upon awakening after short periods of sleep is actually chronically elevated Locus Coeruleus/NE activities (see below). During REM sleep, the activities of the locus coeruleus ”rest” as well as the sympathetic-adrenal-medulla (SAM) axis. However, when reactivated, they can overreact, and in this case, increase existing permanent symptoms.

(b) before we proceed with other investigations = to rule out Atypical Cystic Fibrosis (See some references on https://carism.se/2023-2/atypical-cystic-fibrosis-might-only-have-mild-dysfunction-in-1-organ-system-and-might-or-might-not-have-elevated-sweat-chloride-levels/ ) or similar (principle) because

The CFTR gene, CF, (which is also found in c 1000 mutations) is apparently on my mother’s side, due to very severe disease symptoms that in her genus have been tried to be darkened (NB before 1950)
ACF – (possibly) in my case the upper respiratory tract where the osteomeatal complex and probably already sphenoid sinus are blocked during my short sleep periods during the night where I am woken up by increased bursts in the nose as ”vice pain that goes” down into the neck/cervical – then calmly carry out the direct comprehensive strategy program c 30-60 minutes each time and if I sleep longer e.g. 3-4 hours, the bursts become even more unbearable and can affect large parts of the next day and be Symptoms are largely uncontrollable and here pain relief may even have fatal consequences if I sleep even longer? I’ve slept 3 hours a couple of times but now I’m making sure it doesn’t happen again – ACF can develop in old age for reasons that are not known.

Regardless of the name of the diagnostic hypothesis, mucus formation changes and solidifies during sleep until drainage is blocked and hence reduced ”place”, hypoxia, flatulence (with clear reactions to movements), pressure changes, increase in bursting symptoms which are also expressed by increased gas formation. Extremely difficult, there is nowhere to ”go” but to go up and implement the strategy program.
However – probable main diagnosis is
(a) Barre-Lieou syndrome or similar https://carism.se/2023-2/cervicocranial-syndromes-including-barre-lieou-syntrome-neck-pain-blurred-vision-nausea-vertigo-tinnitus-tmj/ and
(b) microhemorrhages in the middle Pons (see above ”c” and
carism.se/2023-2/microbleeds-in-middle-pons-ras-locus-coeruleus-arousal-no-habituation/OBS Temporomandibular joint (TMJ) joint (in and around) left disc injury (NB MRI 21/1-24 not correctly performed according to https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4147437/ .but can now be ruled out thanks to thorough tests!

In other words:
The permanent bursting symptoms have probably developed from head trauma accidental injuries (head loss (slightly to the left) before entering concrete pillars where MRi found damage to C3-C7, L4-Lf and S1. Surgery planned but changed to none due to too complex and risky. These permanent bursting symptoms (since October 2019) I have somehow been able to live with (thanks perhaps to the fact that I, as a clinician, worked with extremely difficult cases and know that I am not alone in what I suffer from and give everything to solve together with relevant healthcare resources – thus focusing more on a clinical than personal perspective. BUT the ”above challenge” ”2” comes before after all because it is the most difficult in terms of survival for me as a person!

Otherwise, the general condition is deteriorating and I can not walk more than 5-10 meters without crutches, wobbling holding on to walls indoors, etc. due to balance and permanent half and temporary cramp problems. I can walk with 2 crutches in planned stages when I inevitably have to go somewhere. Then only for some kind of care visit. However, I have just received transportation service that may not be used for medical transport. nor National Transportation Service transports e.g. to Stockholm! Patient transport requires an agreement between the parties concerned!

Some from my medical history

 • In 1988 around 40 C body temperature for just over a week. Dr. Hammarström went out of his way to diagnose but did not succeed. Just home from a 7 week lecture series at the University of Seville and some exotic virus was suspected
 • Herpes Zoster c 1989 and then several severe Zoster sine herpete varicella virus flare-ups, latest outbreak (fires of hell) Christmas 2022. The virus is probably in the back injuries – but there is nothing to do about it and take time for, but try to feel the symptoms early and just rest.
 • Tick bites c 2010 and 2023 (last confirmed Lyme disease)
 • 2017 Aggressive basal cell carcinoma, sclerosing, Glass type 3 – surgery nose right side. Obviously unaccustomed people with new equipment, etc. The development of sclerosing is unlikely to occur?
 • 2018 Prostate Cancer Gleason 9. Effective treatment in Helsinki. Fully restored
 • 2018 Head trauma accidental injuries (head first into concrete pillars), MRI confirmed (see also above)
 • From 2018 (and still) vision problems/disorders that ophthalmologists consider to be ”silent migraines”) although she did not use this (international) term. On the other hand, ”ocular migraine” is now also used (which is considered to be due to ”the elasticity of certain parts of the brain’s blood vessels temporarily changing” (”memira eyecenter”)

Basically (except for a beer, a dentist and a specialist in occlusal physiology and now www.medect.se!) no relevant diagnoses or diagnosis ideas since the above severe symptoms started in October 2019 other than the ones I have looked up via internet information from leading clinics, mainly in the US where I only have my clinical training

For information may not be relevant to current dysfunctions:
PTSD (diagnosis afterwards of course) initiated during the first year of life (maternal deprivation) – later e.g. at worst total paralysis in the body (thinking/cognition quite ok – basically reminiscent of what I have seen since October 2019?) when I was about 20 years old (changed plans from piano and conducting career to subsequent postgraduate studies and clinical work in psychophysiological behavioral medicine. The best PTSD self-care I found was through jogging initiated when the beta-endorphins were discovered (1973) and its effect (inhibition) on/by e.g. Locus Coeruleus (NE), considered common with overactivity in PTSD. GABA (see also above) is the central neurotransmitter inhibitor that I have measured in recent years showed low values (which has not been measured before and still not in ”normal” care), which explains some of the below complex problems since elevated NE is considered (ref in here) to directly and indirectly affect most forms of dysfunctions. Also Glutamate (precuset for GABA) and serotonin levels are low but my dopamine normal