2024-02-10 Anamnes, men först …

Anamnes kommer längre ner – först det kanske viktigaste innan vi går vidare med andra utredningar = att utesluta Atypisk Cystisk Fibros eller liknande (princip) eftersom

  1. CFTR genen (som dessutom finns i c 1000 mutationer) finns uppenbarligen på min mor sida, pga extrema sjukdomssymptom som i hennes släkte försökts mörkas (före 1950)
  2. Atypisk Cystisk fibros – sanolikt i mitt fall övre luftvägar där osteomeatala komplexet och troligen redan sphenoid sinus blockeras under mina korta sömnperioder under natten där jag väcks av ökade sprängningar i näsan som ”går” ner i nacken – genomför mekaniska strategiprogram c 30-60 minuter varje gång och om jag sover längre t.ex. 3-4 timmar blir sprängningarna outhärdliga och kan påverka stora delar av även nästa dag och vara i stort sett symptomopåverkbar och smärtlindring kan kanske t.o.m. få fatala konsekvenser om jag sover ännu längre! Har sovit 3 timmar ett par gånger men ser nu till att det inte upprepas – kan utvecklas på äldre dagar av skäl som inte är kända. Se några referenser på https://carism.se/2023-2/atypical-cystic-fibrosis-might-only-have-mild-dysfunction-in-1-organ-system-and-might-or-might-not-have-elevated-sweat-chloride-levels/
  3. Oavsett diagnoshypotesnamn så förändras slembildningen och stelnar under sömnen till dränage blockeras och därav minskad ”plats”, hypoxi, tryck förändringar, ökning av sprängande symptom som också uttrycks av ökad gasbildning. Extremt svårt, finns ingen stans att ”ta vägen” än att gå upp oc genomföra strategi programmet.
  4. Dock – sannolik huvuddiagnos är Barre-Lieous syndrom eller liknande   https://carism.se/2023-2/cervicocranial-syndromes-including-barre-lieou-syntrome-neck-pain-blurred-vision-nausea-vertigo-tinnitus-tmj/ och TMJ (i och omkring) vänster disk skada

De permanenta sprängande symptomen har sannolikt utvecklats av huvud trauma olycksskador (handlöst med huvudet (litet åt vänster) före in i betongpelare där MRi konstaterat skador på C3-C7, L4-Lf och S1. Operation planerat men ändrades till ingen pga för komplext och riskfyllt. Dessa permanenta sprängande symptom (sedan oktober 2019) har jag med på något sätt kunnat leva med (tack vare kanske att jag som kliniker jobbade med extremt svåra case och vet att jag inte är ensam det jag lider av och ger allt för att tillsammans med relevanta vårdresurser lösa – alltså fokuserar mer på ett kliniskt än personligt perspektiv. MEN ”1-3” kommer trots allt före eftersom det är det överlevnads mässigt svåraste för mig som person!

Förövrigt så är allmäntillståndet försämrat och jag orkar ej gå mer än 10 meter utan kryckor vinglande hållande mig i väggar m.m. pga balans- och permanent halv- och tillfälligt helkrampproblem problem. Kan gå med 2 kryckor i planerade etapper när jag oundvikligen måste ta mig någonstans. Då endast för någon form av vård besök.

En del från min anamnes
Herpes Zoster c 1989 och sedan flera svåra Zoster sine herpete varicella virus skov, senaste utbrottet (helvetets eldar) julen 2023. Troligen finns viruset i ryggskadorna – men det är inget att göra åt och ta tid till utan försöka att känna symptomen tidigt och enbart vila.

Fästing bett c 2010 och 2023 (senaste konstaterad Borrelia)

2017 Aggressiv basalcellscancer, skleroserande, Glas typ 3 – operation näsa höger sida. Uppenbarligen ovana personer med ny utrustning m.m. Skleroseringsutveckling sannolikt ej?

2018 Prostatacancer Gleason 9. Effektiv behandling i Helsingfors

2018 Huvudtrauma olycksskador (handlöst med huvudet före in i betongpelare), MRI konstaterade (se ovan)

I princip inga relevanta diagnoser sedan oktober 2019 annat än de jag letat fram via internet information från ledande kliniker, ffa i USA där enbart jag har min kliniska utbildning

 

För kännedom kanske inte relevant för aktuella dysfunktioner: PTSD initierad under första levnadsåret (maternal deprivation) – totalförlamning i kroppen när jag var c 20.årig (ändrade planer från piano och dirigerings karriär till efterhand forskarutbildning och kliniskt arbete inom psykofysiologisk beteende medicin. Bästa PTSD-egenvård via jogging initierad då beta-endorfinerna upptäcktes (1973) och dess påverkan på bl.a. Locus Coeruleus (NE), vanligt med överaktivitet hos PTSD. GABA är central neurotransmittor inhibitor som jag sista åren mätt visade låga värden (vilket inte mätts tidigare), vilket förklarar en del av nedan komplexa problem eftersom förhöjd NE anses (ref) påverka direkt och indirekt de flesta former av dysfunktioner. Även Glutamat och serotonin är låga men dopamin normalt

Mer kommer ..