Mer info …

OBS pågående kliniskt arbete …. (för ej citeras! – än!)
Ett stort problem i permanent, ständigt högt ljud (som Severe Tinnitus Alarm Syndrome. STAS) utifrån ett evolutionärt perspektiv. Evolutionen har ingen lösning på detta eftersom man förväntas att fly eller fäkta för ”faran som åstadkommer ljudet” efter ljudet är identifierat! Retikulkära Aktiverings Systemet (RAS) och framförallt Locus Coeruleus (LC) aktiveras (orienterings- eller starle responsen för ”vad är det?” respektive ”aktion direkt”). Om vi har en ständigt ”ljud-alarm” så kan ingen habituering ske (avgörande för biologiska organismer) utan dishabituering ligger på hela tiden! Detta i sig utgör en hjärnstams stress påslag som både direkt och indirekt påverkar. Något som vi kliniskt har ytterst bristfällig kunskap om och erfarenhet av! Vad som sker med ett sådant kroniskt påslag kan vi bara spekulera över. Min uppfattning är att även i detta fallet (liksom nu börjar diskuteras inom komplexa neurobiologiska kliniska dysfunktioner) aktiveras även immunsystemet direkt och indirekt, som hos äldre kan få InflammAging relatera komplexa tillägg samt var mer känsligt för olika mikrobiologiska processer, inte bara i tarmfloran.

Habituering kan alltså ses som en kritisk faktor för biopsykosocial hälsa, något som utgör en multifaceterad, multidisciplinär utmaning.

MEN – Habituering kan kanske faktiskt åstadkommas om jag i mitt fall gör rytmisk ÖSÖL (ÖpnaStängÖronLock) i ”set” om 6-12 per gång med någon minuts mellan rum 3 ggr. Skälet är att det föreligger stor skillnad i ljudnivå och karaktäristika mellan vänster och höger (som nog är ganska normal!). Åtminstone testar jag detta. Skall också dokumentera dynamiskt i psykofysiologiska labbet, inte bara skin conductance levels utan i alla tillgängliga parametrar eftersom här kan också a priori prediktioner göras inklusive samvariationer mellan kritiska parametrar.

Återkommer med rapporteringar!

 

Referring links

Current understanding of the localization of OR in the brain is still unclear. In one study using fMRI and SCR, researchers found novel visual stimuli associated with SCR responses typical of an OR also corresponded to activation in the hippocampus, anterior cingulate gyrus, and ventromedial prefrontal cortex. These regions are also believed to be largely responsible for emotion, decision making, and memory. Increases in cerebellar and extrastriate cortex were also recorded, which are significantly implicated in visual perception and processing” https://en.wikipedia.org/wiki/Orienting_response

Phasic activation of the locus coeruleus attenuates the acoustic startle response by increasing cortical arousal https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7809417/An alerting sound elicits the Acoustic Startle Response (ASR) that is dependent on the sound volume and organisms’ state, which is regulated by neuromodulatory centers. The locus coeruleus (LC) neurons respond to salient stimuli and noradrenaline release affects sensory processing, including auditory. The LC hyperactivity is detrimental for sensorimotor gating. We report here that priming microstimulation of the LC (100-ms at 20, 50, and 100 Hz) attenuated the ASR in rats. The ASR reduction scaled with frequency and 100 Hz-stimulation mimicked pre-exposure to a non-startling tone (prepulse). A rapid (~ 40 ms) EEG desynchronization following the LC stimulation suggested that the ASR reduction was due to elevated cortical arousal. The effects of LC stimulation on the ASR and EEG were consistent with systematic relationships between the ASR, awake/sleep state, and the cortical arousal level; for that matter, a lower ASR amplitude corresponded to a higher arousal level. Thus, the LC appears to modulate the ASR circuit via its diffuse ascending projections to the forebrain saliency network. The LC modulation directly in the brainstem and/or spinal cord may also play a role. Our findings suggest the LC as a part of the brain circuitry regulating the ASR, while underlying neurophysiological mechanisms require further investigation.”

Governing Principles of Brain Activity – here about RAS! “The RAS controls sleep and waking and fight-or-flight responses. While this system provides signals that modulate our wake-sleep states, it also serves to help us respond to the world around us. For example, strong stimuli simultaneously activate ascending RAS projections to the thalamus and then the cortex and cause arousal and also activate descending projections that influence the spinal cord in the form of postural changes in tone resulting from the startle response*, as well as trigger locomotor events in fight-or-flight responses.” * Also the orienting response!