Att följa upp …

1. Varför blir vi sjukare på natten?
https://illvet.se/manniskan/varfor-ar-man-sjukare-pa-natten?c_rid=63zc1ijw020a6qaVaP_4-250167955%7C126295464&utm_medium=email&utm_campaign=nb_ill_se_son_bundle_nyblok1_gulaboknap-%282023-11-26%29&utm_content&utm_source=illvet.se&email=1C2C3DB2C9FBC61912D8254F54C2299038143B38E1EE74AE20E70B3252232A56&utm_term
Därför blir sjukdomssymtom värre på natten

  • Kortisolnivån sjunker: Mindre kortisol innebär ett mer aktivt immunförsvar och därmed högre feber.
  • Ökad inflammation: De vita blodkropparna som bekämpar infektioner blir mer aktiva och skapar inflammation.
  • Snor ansamlas: När du ligger ned samlas slemmet i luftvägarna.
  • Psyket påverkas. Du fokuserar mer på sjukdomssymtomen när du inte har något annat att ägna dig åt.

” Dygnet runt står kroppen står under strikt övervakning av den inre klockan, som bland annat reglerar immunförsvaret. Och det är orsaken till att sjukdomssymtomen förvärras under natten.

Under kvällens lopp förbereder sig kroppen för vila genom att sänka nivåerna av kortisol – ett stresshormon som gör oss mer alerta. Mindre kortisol leder till att vi känner oss trötta på kvällen och sover gott på natten.

Men kortisol har också en dämpande effekt på immunförsvaret, så när nivåerna sjunker på natten ökar immunförsvarets aktivitet.

Krig mot sjukdom ger feber Därmed bekämpar de vita blodkropparna samtidigt infektioner mer intensivt. Det gör de genom att frisätta en mängd ämnen som skapar inflammation och dödar mikroorganismer. Men den ökade inflammationen medför också obehagliga symtom som feber, ömhet och huvudvärk.

Nästäppa och hosta förvärras också när vi ligger ned eftersom gravitationkraften inte kan hjälpa till att dränera slem. Följden blir att slemmet ansamlas i näsan och halsen och blockerar luftvägarna. Och eftersom vi inte dricker vatten på natten blir slemmet mer trögflytande.

En forskargrupp har exempelvis registrerat att förkylda och influensasjuka personer behöver snyta sig två–tre gånger oftare mellan klockan åtta och elva på förmiddagen, än senare på eftermiddagen och tidig kväll.

Sjukdom kan också kännas värre på natten eftersom vi har färre sysslor och distraktioner som får oss att tänka på annat än symtomen.