Tinnitus & Herpes Zoster

Below clinical and personal perspectives
English text below (not yet ..)

Uppdatering om Herpes Zoster och ev. relation till mitt 3-åriga permanenta Svåra Tinnitus Alarm (STA) = ny/gammalt spår som dykt upp – vid ev. nyreaktivering av zoster sine herpete (alltså utan utslag) senaste månaden – se t.ex. om (https://www.cdc.gov/shingles/hcp/diagnosis-testing.html) där jag just nu också har brännande symptom på vänster fot, knän och låren ovanför samt knepig känsla vänster öra ner till hakan

Verkar finnas ett samband (direkt eller indirekt) med brännande symptomen och STA

Finns faktiskt också som diagnos ”Ramsay Hunt Syndrome” där Tinnitus är en av symptomen https://rarediseases.org/rare-diseases/ramsay-hunt-syndrome/ ”Diagnostiska svårigheter kan uppstå när vesikulära utslag inte uppstår och det definieras som zoster sine herpete” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5551344/+

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ramsay-hunt-syndrome/symptoms-causes/syc-20351783

 

Eftersom jag haft svår Herpes Zoster för 30 år sedan känner jag igen dessa brännande smärtor eftersom de dyker upp. Kallas för ”Helvetes eldar”, men symptomen har genom åren vanligen varit milda och inte så besvärande, men plötsligt igen blev de svåra. Samtidigt så upptäckte jag en liten, men dock samvariation med mitt mycket svåra Tinnitus Syndrom Alarm (TSA), vilket återaktiverade hypotesen att Herpes Zoster var möjlig orsak, helt eller delvis. Hos mig utan utslag denna gång!

Nedan litet intressanta länkar:
”Zoster sinusherpete (ZSH) är en av de atypiska kliniska manifestationerna av herpes zoster (HZ), som härrör från infektion och reaktivering av varicella-zoster-viruset (VZV) i kranialnerven, ryggradsnerven, inälvorna eller den autonoma nerven. Variabla symtom, såsom neuralgi, men skiljer sig från HZ, ZSH visar INGEN zoster, vilket gör klinisk diagnos svår. ZSH orsakar inte bara initiala symtom, såsom neuropatisk smärta i den drabbade nerven, Bell pares och Ramsay Hunt syndrom, utan också postherpetisk neuralgi och dödliga komplikationer som VZV-encefalit och stroke

Feldiagnostisering av ZSH och senfärdig antiviral behandling kan leda till allvarliga ZSH-följdsjukdomar. Vi granskar publikationerna relaterade till ZSH, särskilt dess diagnos med VZV-DNA och / eller anti-VZV-immunglobulin (IgG och IgM). Mer arbete om ZSH, särskilt ZSH epidemiologisk undersökning och riktlinjer för diagnos och behandling, behövs eftersom de flesta av de nuvarande studierna är fallrapporter” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7336347/

“I vissa fall kan infektionen spridas till inre organ och kan ibland uppträda utan utslag. Läkare hänvisar till detta som interna” https://www.medicalnewstoday.com/articles/321217

Andra viktiga länkar
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shingles/diagnosis-treatment/drc-20353060 https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11036-shingles
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/6093-ramsay-hunt-syndrome?fbclid=IwAR1sAqYtNsJejs1A-2kctJ69Rw4HbAgHsczmQQKw-qoNY5kbk_a-FLE2MBk#symptoms-and-causes

 

När det gäller Tinnitus så kan vi via sannolik diagnoshypotes Ramsey Hunts Syndrom (RHS) öppna upp för huvud och hals lokalisering av Herpes Zoster!

”Komplikationer från 8:e kranialnerven med hörsel- och balanssymtom är vanliga. Undersökningar med magnetresonans- och polymeraskedjereaktionsteknik visar att virusangreppet är mer omfattande än vad man tidigare trott. P.g.a. risken för bestående kranialnervsbortfall .. är antiviral behandling med nukleosidanaloger indicerad, i kombination med kortison i avancerade fall. Varicellavaccination kan också vara ett alternativ för att reducera zosterkomplikationer … Vid RHS och 8 kranialnerven resultera i symtom från både hörsel och balansnerven – isolerat eller i kombination – med hörselnedsättning, öronsus och yrsel eller ostadighet som följd …Symtom och fynd från åttonde kranialnerven förekommer hos ungefär hälften av patienterna med RHS” https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldPdfFiles/2000/20803.pdf

Concerning lab tests – ”Polymeraskedjereaktion (PCR) är det mest användbara testet för att bekräfta fall av misstänkt zoster sinusherpete (herpes zoster-typ smärta som uppstår utan utslag)” https://www.cdc.gov/shingles/hcp/diagnosis-testing.html

More on Tinnitus in Ramsay Hunt syndrome

“Ramsay Hunt syndrom (herpes zoster oticus) uppstår när ett bältrosutbrott påverkar ansiktsnerven nära ett av dina öron. . Efter att vattkoppor har rensats upp lever viruset fortfarande i dina nerver. År senare kan det återaktiveras. När det gör det kan det påverka dina ansiktsnerver.” https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ramsay-hunt-syndrome/symptoms-causes/syc-20351783  – same= https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ramsay-hunt-syndrome/symptoms-causes/syc-20351783?fbclid=IwAR0fd9iizv1Gow6thQNMuqPYkVmuLc1jsYY23RNjx8j_rfiPSOjq0h0upFg

“Ramsay Hunt syndrome (herpes zoster oticus) occurs when a shingles outbreak affects the facial nerve near one of your ears .. . After chickenpox clears up, the virus still lives in your nerves. Years later, it may reactivate. When it does, it can affect your facial nerves…” https://rarediseases.org/rare-diseases/ramsay-hunt-syndrome/

“Ramsay hunt syndrom är inte bara ett syndrom utan det är snarare en infektionssjukdom som orsakas av reaktivering av latent varicella-zoster-virus i geniculate ganglion. Detta förklarades först av J. Ramsay Hunt som en triad av komplikationer som otalgi, slemhinna och kutana utslag med eller utan trigeminal ansiktsförlamning” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5551344/

Herpes zoster oticus (https://www.medlink.com/articles/herpes-zoster-oticus) kan betraktas som perifer ansiktsnervnedsättning (motorisk och/eller sensorisk) på grund av varicella-zoster-virus, med eller utan tillhörande utslag, och är associerad med otologiska manifestationer eller andra neurologiska komplikationer, inklusive kranial polyneuropati eller hjärnhinneinflammation.

  • Herpes zoster oticus är en specifik form av herpes zoster som ofta presenterar pre-eruptiv (”pre-herpetic”) smärta, allodyni, brännande, eller klåda i allmänhet lokaliserad till örat och mastoidregionen. Ansiktsförlamning kan föregå, förekomma samtidigt med, eller följa erytematösa makulopapulära utslag i herpes zoster oticus.
  • En liten andel av fallen av ansiktsförlamning i samband med varicella-zoster-infektion har inte ett associerat utslag (eller åtminstone inga utslag på den förväntade platsen i den inre hörselgången eller på trumhinnan), ett tillstånd som kallas ”zoster sine herpete.”
  • Nedsatt cellmedierad immunitet är en viktig faktor vid reaktivering av varicella-zoster-virus och utveckling av klinisk herpes zoster.
  • Sekundär förebyggande av herpes zoster är nu möjligt för äldre vuxna som tidigare smittats med vattkoppor. United States Food and Drug Administration (FDA) licensierade ett levande försvagat varicella-zoster-virusvaccin (Zostavax) 2006 för användning hos personer i åldern 60 år och äldre, och i mars 2011 godkände FDA användningen av levande försvagat varicella-zoster-virusvaccin (Zostavax) hos vuxna i åldern 50 till 59 år. I oktober 2017 godkände FDA ett adjuvanserat, rekombinant varicella-zostervirusvaccin (Shingrix – GSK) för användning hos personer i åldern 50 år och äldre.
  • Rådgivande kommittén för immuniseringspraxis rekommenderar nu rekombinant varicella-zostervirusvaccin (Shingrix) framför levande försvagat varicella-zoster-virusvaccin (Zostavax) för förebyggande av herpes zoster, och rekommenderar dessutom att friska vuxna i åldern 50 år eller äldre, inklusive de som redan har fått levande försvagat varicella-zoster-virusvaccin (Zostavax), vaccineras med 2 doser rekombinant varicella-zoster-virusvaccin (Shingrix) (2-6 månaders mellanrum).
  • Multipel kranial nervinvolvering är sällsynt vid herpes zoster oticus, men när den är närvarande verkar det försämra prognosen för återhämtning av ansiktspares och hörselnedsättning.

Ett stort problem är att olika varianter av Herpes Zoster kan bli hos en del av oss långvariga eller t.o.m. permanenta. När jag hade svår HZ för 30 år sedan och inte fick Zovirax i tid (36 timmar efter debut om hag minns rätt), då ej med TSA, så experimenterade jag med bl.a. olika former av hypnos (som jag jobbat kliniskt med andra patienter), har ej publicerat men skall göra detta när jag nu kan eftersom vi måste på alla sätt försöka finna vägar att påverka dessa svåra symptom. Skrivit mycket om placebo och hypnos (länkar kommer här)

Viktigt är dock att få ordentlig diagnos (se ovan) liksom också möjliga externa och interna interventionsmöjligheter för att försöka bota (anses MEN vi skall alltid säga EJ, utan kan ej botas utifrån aktuell kunskap som jag känner till …)

Mer text kommer ..

 

English text below