Symtom uppdatering jan-24-01-26 & nov-dec 23

English below Swedish

2024-01-25

Symptom/problem sammanfattning 2024-10-26:

 1. 60 år hanterbar bullerskade Tinnitus audioloskt dokumenterat mååånga gånger
 2. Huvudtrauma olycka. Handlöst med huvudet före (något åt vänster sida) in I betongpelare … övertygande ambulanspersonal I Helsingfors att jag uppsöker akuten I Sverige. Hann med planet med något blodigt bandage. Inga åtgärder I Sverige
 3. Oktober 2019 plötsligt mycket kraftigt sprängande I vänstra delen från hjärnstammen och ner. MRI visar skador C3-C7, L4-L5 och S1. ÖNH inget negativt. Dock ”öronbarn” med Exostoser I externa öron kanalen som försvårar se hela trumhinnan ( vad jag uppfattat)
 4. Fortfarande svåra permanenta sprängningar efter drygt 4 år, där ljuddelen 3-4 ggr, 60 dB? värre än 60 åriga tinnitus.
 5. Förvärrats genom åren, gradvis ökade balans problem, från normal ork (ej längre maraton) till svårt gå 20 meter med krycka pga allmäntillstånd/ork men också krampkänningar samt också känslighet för lufttrycks- och fuktighets förändringar
 6. Gradvis ökad sprängande symptom utveckling under korta sömnperioder som väcker mig ( förstår ej hur jag kan sova överhuvudtaget), följs av egenvård för att öppna upp något blockerade dränage vägar I övre luftvägarna. Tar c 20-40 min. Sen somnar jag om tills … Trots alla upp vak sover jag tillräckligt även om det I bland känns som efter ett maratonlopp.

Förhoppningar:

1 Steg 1 är att minska sprängande ljudet dag som natt. Sista 40 åren, innan ovan, har jag sovit upp till 8-10 timmar, ju mer jag jobbar bra, ju mer sömn.

 1. Värk I nacke och rygg, enackemrr än 20 meter och bslansproblemeb är för mig steg 2
 2. Lyckas steg 1 så räknar jag med att fungera ok (joggat sedan 1975 då beta endorfinerna upptäcktes önskvärt men troligen I då fall steg 3

Tacksam om vi lyckas med steg 1!

BvS 2024-01-26

 

2023-11-26 sammanfattning

Avstämning efter dryga 4 års omöjligt hanterbara symptom

 1. Bakgrund och utveckling av mina allt svårare symptom: 60 år med hanterbar bullerskade tinnitus som blev oktober 2019 ganska plötsligt mycket svår permanent tills nu ”permanent v. Nacke-Hjärnstamsprängande Ljudkluster (pvNHL)(använder ej längre begreppet Tinnitus för undvika missförstånd) – möjliga orsaker skriver jag på annat håll, inkl. att det tyder på lokal anaerob/hypoxi någonstans. pnNHL blev/blir värre vid lufttrycksförändringar (Baro trauma).Efterhand har smärta (även brännande) utvecklats under åren mer och mer, f.f.a. under ökande under varje sömnperiod (1-2 tim.) varje natt till att bli ”smärtande skruvstädskänsla” i nacken speciellt vid sista uppvakning som fodrande längre egenvårdsprogram (1-3 ..timmar) för att återgå till normala pvNHL. Smärtan går neråt (ländryggen – huvudtraumaolycka 2018 C3-C7, L4-L5 och S1), ben, speciellt ovan mina båda knäproteser och ner till fötterna där även ständig obalans gör det svårt att gå/stå – men kan ej ligga pga alla smärtor – där inga läkemedel hjälpt tills nu. Varje natt/dag! Där endast ökning kan ske via ”baro trauma” – omöjlig att leva med? Januari 2020 planerade jag resa utomlands för att göra av slut efter fruktlösa besök i Lund och UAS. Sen insåg jag att många har lika omöjligt svårt som jag, utan att få hjälp. Försökte då själv via info från internationella ledande kliniker förstå dokumenterat i www.carism.se – att skrivet under svåra symptom
 2. Varför? (a) När jag ligger lugnt i 1 tim. och mediterar = ej ökade smärtor MEN är jag sover 1 tim. = ökade smärtar (se ovan)? Överaktiv aktivering av NE (Locus Coeruleus) efter REM-sömn? (c) Plötsligt kan ej gå – 4d? (d) Varför ”syrehunger”?
 3. Hypotesdiagnoserna (a) sedan november är vårdinsatser av TMJD aktiverad (mer kommer här)
  (b) Barré-Lieou Syndrom ej https://carism.se/2021-2023/working-in-progress-read-with-the-caution/cervicocranial-syndromes-including-barre-lieou-syntrome-neck-pain-blurred-vision-nausea-vertigo-tinnitus-tmj/ (kan ha fel här!)
  (c) 2 olika ortoped operationer inställda av 2 olika skäl
  (d) Bältros (haft svår följd av Zoster sine Herpete varicella virus) latent som aktiveras av tröskeleffekter som troligen har samband med aktiviteter i
  (d) Neurotransmittor obalans (hög NE, E och låg GABA ((avgörande central ”balanserande” neuroinhibtor av exitatoriska neurotransmittorer t.ex. NE) och Glutamat (GABA precusor)

More kommer …

English automatic translation does not function – try later