MRI PDF översikt 2024-03-02 + neurotransmittor provsvar

OBS nedan verkligen olika fokus1

MRI 2018-04-26

 

 

 

 

 

 

2018-04-26 ”– MRI Enstaka punktformiga förändringar i subkortikala och djupa vit substanser samt en punktformig hemosiderinirest centralt i pons, samtliga av kikroangiopatisk karaktär i första hand ..”
/clientadmin@telemedicineclinic.com

(Hemosiderin? = avlagringar av olösligt järn i kroppen som kan orsaka organskador + Mikroangiopati — dvs en infarkt/emboli i något av de små kärl som går till nerven är en vanlig orsak. Mikroangiopatin är i sin tur vanligen orsakad av diabetes mellitus, hypertoni och/eller ateroskleros”)
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/ogon/abducenspares-n-vi/#:~:text=Mikroangiopati%20%E2%80%94%20d%20v%20s%20en%20infarkt%2Femboli,%2C%20hypertoni%20och%2Feller%20ateroskleros.
+
https://radiopaedia.org/articles/subarachnoid-haemorrhage + https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23832987/#:~:text=Hemosiderin%20deposition%20is%20the%20consequence,with%20diffuse%20and%20symmetrical%20margins. + https://tidsskriftet.no/en/2017/08/medisinen-i-bilder/cerebral-hemosiderin-deposition + https://en.wikipedia.org/wiki/Central_pontine_myelinolysis#:~:text=Central%20pontine%20myelinolysis%20is%20a,an%20area%20of%20the%20brainstem).

Brain haemosiderin in older people: pathological evidence for an ischaemic origin of magnetic resonance imaging (MRI) microbleeds https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4282337/

MRI 2020-02-07

MRI 2022-02-07

 

 

 

 

”Oförändrad hemosiderinrest centralt i pons. Oförändrade ospecifika vitsubstansförändringar. Inget vestibularis schwannom har påvisats. Åldersadekvata likvorrum. Liten polypös slemhinnesvullnad ses i botten av vänster sinus maxillaris. Övriga bihålor luftförande*.  Inget vestibularis. Ingen hydrocephalus” /Viktoria Kormanyosne

* Vilket betyder att vänster sinus maxillaris inte är helt luftförande, vilket refererar till möjlig hypoxi som i sin tur kan påverka lokalt tryckförhållande i håligheten – som kan ha bäring på mina komplexa mycket svåra tinnitussyndrom, symptom som ökar vid högt luft tryck, speciellt när mög fuktighet föreligger.

 

MRI tolkning C3-C7, L4-L5 och S1 -> 2021-12-15

Inläst 2022-02-09  2021-12-15 MRI Bo von Scheele
Utdrag:
Antytt ut rättad lordos oförändrat sedan förra MRI (20-09-15).

C3-CA 4 Lätt degenerativt förändrad disk utan ryggmärgspåverkan eller spinalstenos. Viss förträngning av rotkanalerna utan klar rot påverkan

C4-C5 Degenerativ förändrad disk utan ryggmärgspåverkan eller stenosering. I rotkanalerna trångt framför allt på vänstra sidan med viss förutsättning för påverkan på vänstra C-5 roten

C5-C6 Degenerativt förändrad disk buktar dorsalt och dislocerar utan att komprimera eller ge signal förändringar i ryggmärgen. Trångt i recesserna och rot kanalerna bilateralt med påverkan på C-6 rötterna

C6-C7 Degenerativ förändrad disk buktar dorsalt utan ryggmärgspåverkan eller spinal stenos. I rotkanalerna bilaterala rotkanalstenoser med påverkan på C7-rötterna

För övrigt diskreta degenerativa förändringar. Ordinär ryggmärg. Inget större patologisk ödem i skelettet eller angränsande mjukdelar

L3-L4 Lätt degenerativt förändrad disk buktar brett dorsalt och förtränger recesserna med viss påverkan på L4-rötterna. Ingen klar spinal stenos. Tvärsnittsarea 0,9 cm2. Trångt i rot kanalerna utan klar rotpåverkan

L4-L5 Degenerativ förändrad disk buktar brett dorsalt med vänstersidig övervikt och stenoserar vänstra recessen tillsammans med intervertibral ledsförändringar. Ingen spinal stenos – area 0,9 cm2. I vänstra rotkanal dislokation på gränsen till kompression av L4-roten. På högersidan dislokation utan kompression. I angränsande slutändplattor finns ett degenerativt ödem framför allt dorsalt. Inga signalförändringar i disken

L5-S1 Degenerativt förändrar disk utan påverkan på S1-rötterna eller spinal stenos. Finns en liten disk buktning paramediant åt vänster med lätt dorsal utbredning utan påverkan på vänstra S1 eller durasäcken. Bilateral dislokation utan klar kompression av L5-rötterna i rotkanalerna mest vänster sida. Lättare intevertebral ledsförändringar bidrar.

L4-S3 har normal benmärg förfettats i kotorna sekundärt till terapeutiskt gamma-strålning. oförändrat

Sammanfattande analys av fynd/remiss
Väsentligt oförändrad bild (BvS: sedan förra MRI) med antyd spinal stenos C5-C6 samt rotkanal stenoser med rotpåverkan på flera nivåer. Ingen spinal stenos i ländryggen. Recess stenoser och rotkanal stenoser på flera nivåer. 2021-12-15 dr Jan Mogard, neuroradiolog

MRI 2024-01-21 TMJ

 

MEN > Är ovan korrekt gjord?
”Do you need contrast for TMJ MRI? This imaging modality requires injection of radiopaque contrast into the TMJ under fluoroscopic guidance. Once the contrast is injected, the joint can be evaluated for adhesions, disk dysfunction, as well as disk perforation based on how contrast flows in the joint” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4147437/. Troligen ny info som ej nått ut till Bollnäs Röntgen! Så, tolkningen jag fick/skickade är kanske inte riktigt säker? Just inflammation i vänster disk ingår som del i min hypotes. Kanske ingen idé att jag skickar MRI filerna som jag lagt på dropbox?

Neurotransmittorer

2023-01-27   Bo vS  Neurotransmittorer provtagning gettested.se

Adrenalin*       5.75                    µg/g Crea        2,0 – 5,5
Noradrenalin*45.42                  µg/g Crea        15 – 36
Dopamin           207.94              µg/g Crea        130 – 240
GABA(*)           1.83                    µmol/g Krea   1,5 – 5,0
Glutamat*        6.86                   µmol/g Krea   8 – 25
Serotonin(*)   80.69                 µg/g Crea        80 – 190
Kreatinin       1179.00               mg/dl               400 – 2780

Jag tror (1) att jag haft höga Locus Coeruleus/Ne värden sedan minst 1970-talet. Skäl: att när jag började jogga 1975 (upptäckt av betaendorfiner och hur de påverkar Locus Coeruleus) mådde jag mycket bra utan några jogging abstinens (vilket en del av mina polis patienter hade när vi använde jogging som del av ”behandling” på 1990-talet). Man mäter inte – i Gävleborg i alla fall – neurotransmittorer …

LC = Locus Coeruleus efferent pathways and relevant functions, where GABA is the central, main inhibitor of all excitatory neurotransmitters …
https://www.researchgate.net/publication/338194613_Locus_coeruleus-norepinephrine_Basic_functions_and_insights_into_Parkinson%27s_disease

Radiopedia om Hålighet i ryggraden

Eftersom jag misstänker inflammation/hypoxi/tryckförändringar som kan förklara sprängande symptom så fråga: Är https://radiopaedia.org/cases/intervertebral-disc-vacuum-phenomenon?lang=us av intresse att följa upp?

BvS 2024-03-02