Cancer i ytter öron kanalen – basaliom Glas typ III?

Cancer i örat
(troligen inte jag även om jag haft basaliom cancer Glas typ III) Öron- och temporal bencancer https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/e/ear-and-temporal-bone-cancer.html ”Basal hudcancer är den vanligaste typen av öron- och temporal bencancer. Ett skaligt hudområde på örat, som inte förbättras med applicering av fuktkräm, är vanligtvis det första tecknet. Sedan dyker en pärlvit bula upp som växer långsamt”.

 

 

”Väsentligt obehandlad, hudcancer på utsidan av örat (skivepitel eller basalcell) kan spridas till insidan av örat. Detta inkluderar hörselgången som går från ditt yttre öra till de små benen i mellanörat till de hårliknande nerverna i ditt inre öra som skickar signaler till din hjärna och det temporala benet som omsluter allt”.  https://www.webmd.com/melanoma-skin-cancer/ss/slideshow-skin-cancer-unusual-places?ecd=wnl_can_090523&ctr=wnl-can-090523_lead_cta&mb=LYSnNHhK%40IAGd6sRfYexc3g0WleHxvIqyACwCRJoK44%3D

Differential diagnosarbete har ej genomförts (vad jag vet)(se http://carism.se/2021-2023/differential-diagnosis-tinnitus-syndrome-2023/). Vertigo, balansproblem, öra-, huvud-rygg (dysfunktioner, ryggsmärta särskilt under natten) komplexa symtom, överaktivitet hos vissa neurotransmittorer (t.ex. NE/Locus coeruleus) och låg aktivitet i GABA, glutamat samt psoriasisartritliknande symtom t.ex. i fötter är några permanenta och några tillfälliga symtom jag försöker stå ut med – tillfälliga muskelkramper inte att förglömma .

Vissa komplexa sjukdomar diagnostiseras mycket sent, även om symtom kan vara närvarande sedan länge. Ett av många exempel är MS ”MS feldiagnos är förvånansvärt vanligt. Detta beror på att det inte finns något enda test för att diagnostisera MS, och MS kan presentera på samma sätt som andra centrala nervsystemet. Ofta behövs differentialdiagnos för att utesluta andra tillstånd som kan orsaka symtom. Uppdaterade diagnostiska kriterier och en ny MR-teknik som tittar på patientens centrala venteckenprofil visar löfte för att minska frekvensen av MS-feldiagnos. (Ett ord från Verywell) ”Felaktig diagnos av MS kan ha skadliga effekter. En person kan startas på en onödig behandlingskurs med eventuellt skadliga biverkningar. Det är därför det är så viktigt att arbeta med ditt vårdteam för att korrekt diagnostisera MS och utesluta alla andra möjliga orsaker till dina symtom. Tålamod är nyckeln när man får en korrekt MS-diagnos och undviker feldiagnos.

Mer om Tinnitus https://rarediseases.org/rare-diseases/tinnitus/ ”Muskulär tinnitus kan orsakas av flera degenerativa sjukdomar som påverkar huvud och nacke, inklusive amyotrofisk lateralskleros eller multipel skleros. Myoklonus kan också orsaka muskeltinnitus, särskilt palatal myoklonus, som kännetecknas av onormala sammandragningar av musklerna i munnen. Spasmer i stapediaalmuskeln (som fäster vid stapesbenet eller stigbygeln), som är den minsta muskeln i kroppen, och tensor tympani-muskeln, som båda ligger i mellanörat, har också associerats med objektiv tinnitus. Myoklonus eller muskelspasmer kan orsakas av en underliggande sjukdom som en tumör, vävnadsdöd orsakad av syrebrist (infarkt) eller degenerativ sjukdom, men det är oftast ett godartat och självbegränsande problem.

Patulous Eustachian rör kan associeras med tinnitus. Eustachian-röret är en liten kanal som förbinder mellanörat med baksidan av näsan och övre halsen. Eustachian-röret förblir normalt stängt. Hos individer med ett patulöst Eustachian-rör är röret onormalt öppet. Följaktligen kan prata, tugga, svälja och andra liknande åtgärder orsaka vibrationer direkt på trumhinnan. Till exempel kan drabbade individer höra blåsljud som synkroniseras med andningen”.

https://www.entandaudiologynews.com/features/audiology-features/post/middle-ear-muscle-disorders-presentation-diagnosis-and-management Muskelsjukdomar i mellanörat: presentation, diagnos och hantering ”Mellanörsmusklerna (MEM) är ett mysterium, både i deras fysiologiska funktion hos människan och särskilt i deras patofysiologiska bidrag till symtom när de inte fungerar. Medan stapedius kontraherar som svar på ljud (t.ex. audiometriska stapediala reflexer), svarar den ganska långsamt för impulsbrus och har också visat sig svara på vokalisering [1].”

BvS.> Inte användbar effektiv diagnos på 4 år, förmodligen beroende på tvärvetenskapliga problem i (fortfarande ”mestadels”) reduktionistisk medicin. Så, vad ska man göra? Vem har tid för dysfunktionell komplexitet

2023-09-07 BvS