Möjliga orsaker utifrån symptomens beteende och relaterat egenvårds fokusera arbete …

Möjliga orsaker utifrån symptomens beteende och relaterat egenvårds fokusera arbete, (EFA), även om ingen ”officiell” diagnos hypoteser finns efter 1,6 år av svårhanterade symptom …

Nedan listar jag några möjliga orsaks dysfunktioner till (se ovan huvudflik) – som även kan ses som samverkande! En lista på tidigare dysfunktioner finns längst ner (ej ännu)

 1. EFA indikerar näsdysfunktion dels Concha Bullae (som uppenbarligen uteslutits genom CT och MRT och manuell inspektion) där hypoxi kan komplicera sprängande och känslighet för förändringar i lufttryck och fuktighet och dels hinder Osteomeatala komplexet (höger, också utslutet som ovan), ev. via huvudtrauma och ev. effekt på Septum eller …
 2. Eftersom det numera finns flera varianter av BPPV benign paroxysmal positional vertigo (calcium oxalat på ”avvägar, ev. relaterad till huvudtrauma, (https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17930-canalith-repositioning-procedure-crp “Orsaken till BPPV är förskjutningen av små kristaller av kalciumkarbonat (även känd som canaliths) i innerörat. Avlossning av dessa kristaller kan vara ett resultat av skada, infektion, diabetes, migrän, osteoporos, liggande i sängen under långa perioder eller helt enkelt åldrande”
 3. Glutamate in inner ear; ” För mycket glutamat, och elektrisk aktivitet ökar. Hjärnan blir väldigt ”upphetsande”. Detta kan leda till ångest, stress, depression och många neurodegenerativa tillstånd, varav ett är tinnitus.För mycket GABA, och elektrisk aktivitet minskar. Bensodiazepinmediciner som Valium och Klonopin aktiverar GABA i hjärnan, vilket (kan) orsaka tröghet, okoncentration, och dåsighet.I en tidigare artikel diskuterade vi dr Abraham Shulmans och hans kollegors arbete med att upptäcka att brist i GABA-receptorn är direkt ansvarig för tinnitus. (1) Brist i denna receptor är ansvarig för ökade mängder glutamat och excitabilitet i hörselbarken i hjärnan. Personer med tinnitus har förhöjda nivåer av glutamat och hyperexcitabilitet i hörselbarken. https://www.tinnitusformula.com/library/2-hidden-toxins-to-avoid-if-you-have-tinnitus/”Mononatriumglutamat, MSG, i kroppen bryts det ner till glutamat, en annan excitatorisk signalsubstans, som har samma skadliga effekter som Aspartam: det överexciterar nervceller tills de dör. MER INFORMATION = https://www.tinnitusformula.com/library/neurotoxins-and-tinnitus-aspartame-msg-solutions/

  Översikt av lugnande och Exitatoriska neurotransmittorer https://www.tinnitusformula.com/library/brain-calming-supplements-for-tinnitus/

 4. Spinala stenoser och cervikal instabilitet Pga huvudtrauma där sannolikt cervikala och lumbala stenoser och diskbrock utvecklades har utveckling av andra symptom i termer av lokal smärta som verkar samvariera med små variationer i permanenta huvudsprängande symptomet. Detta gör att … mer text kommer
 5. Tysta refluxer (inte alltid tysta men oftast) som när de inte varit tysta varit ofta häftiga under 30 – några få timmar trots EFA. Även relaterade till när hög stress situation varit över. Vad som är märkligt är att jag har dokumenterat (i Respiratorisk Sinus Arytmi, RSA, m.fl. dynamiska parametrar har effektiv förmåga att aktivt men också automatiskt ej medvetet påverka autonoma nervsystemet som t.ex. påverkar magmunnens sfinkter. Huvudvärk är ofta relaterat till refluxer. Refluxer anses kunna påverka många system
  Tinnitus ”kan orsakas av att reflux kommer in i bihålorna och till och med insidan av örat, säger Dr. Sam. Många patienter söker ÖNH-läkare för att få råd om sinussmärta och ”öronringning”, men det är ofta sura uppstötningar,” säger hon https://www.readersdigest.ca/health/conditions/silent-acid-reflux-symptoms/
  … mer text kommer      
 6. Tyst migrän anses av ögonläkare ej beror på ögondysfunktion (som är utmärkt för min ålder) utan är typiska synstörningar relaterade till migrän. Samtidigt så även här anses tyst migrän
 7. … ” Vid sidan av symtom på svindel, obalans och yrsel kan vissa drabbade under en vestibulär migrän också finna huvudrörelser involverade i att vända, böja sig ner eller titta upp outhärdligt, känna ett tryck i huvudet och / eller örat, ha nacksmärta, ha svårt att höra låga ljud eller utveckla tinnitus” Vestibular migraine – Royal Victorian Eye and Ear Hospital https://www.eyeandear.org.au/page/Patients/Patient_information/Balance_Disorders/What_are_some_types_of_balance_disorders/Vestibular_migraine/Några länkar; https://www.medicalnewstoday.com/articles/323011#symptoms

Mer kommer …